Akcja Zima w Mieście - zapisy

Zapisy na Akcję Zima w Mieście już trwają
 

 

Zapisy na Akcję Zima w Mieście potrwają do środy (10 stycznia) w godzinach pracy poszczególnych oddziałów TCK w dzielnicach.
 

Akcja Zima w Mieście odbywać się będzie w dniach od 5 do 9 lutego (drugi tydzień ferii zimowych) w godz. 9.00-14.00).

Uczestnikami mogą być dzieci, które ukończyły 6 lat.
Zadanie jest finansowane ze środków gminy Tarnowskie Góry.
Zapisu dokonują osobiście rodzice lub opiekunowie prawni. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły dotyczące zapisów na stronach TCK w dzielnicach na portalu facebook.
Repty Śląskie - Tarnogórskie Centrum Kultury - Repty Śląskie
StrzybnicaTarnogórskie Centrum Kultury - Strzybnica
Opatowice -
 Tarnogórskie Centrum Kultury - Opatowice
Lasowice - 
Tarnogórskie Centrum Kultury - Lasowice

Zadanie finansowane ze środków Gminy Tarnowskie Góry.

 
                              wydarzenia                                                                                                                                                              »całe kalendarium

 

 

 

 

REKLAMA

 

 

ZAJĘCIA STAŁE
 

Informacje

TCK FM

info
kult
ur

Kulturalny SMS