Regulamin reklam - Gwarki 2018


Już opublikowany!


Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy "Regulamin działań promocyjnych i reklamowych podczas plenerowej imprezy masowej Gwarki w dniach 7-9 września 2018 r. w Tarnowskich Górach".


Dokument ten mogą Państwo przeczytać (lub pobrać) w zakładce "Regulaminy i cenniki" lub klikając TUTAJ.

We wszelkich sprawach dotyczących ww. Regulaminu oraz związanych z reklamą i promocją w trakcie Gwarków - prosimy o kontakt z Działem Strategii i Rozwoju TCK - tel. 32 285 27 34 wewn. 22.
 
                              wydarzenia                                                                                                                                                              »całe kalendarium 

 

 
  
 
ZAJĘCIA STAŁE

Informacje