Miejska Akademia Filmowa Olbrzym


Od października 2018 r.


Miejska Akademia Filmowa Olbrzym to nowa oferta edukacyjna Tarnogórskiego Centrum Kultury dla szkół podstawowych i liceów. Zaprojektowana została w myśl dwóch podstawowych zasad:
- skuteczna inicjatywa edukacyjna powinna być atrakcyjna, a często wręcz rozrywkowa, skłaniając równocześnie do refleksji i przemyśleń;
- takie przedsięwzięcia powinny organizować lokalne instytucje kultury w imię dbałości o rozwój umysłowy i wrażliwość dzieci i młodzieży szkolnej na terenie swojego działania.

Miejska Akademia Filmowa Olbrzym będzie opierać się – co jest wyjątkiem w tego typu imprezach – na pokazach najnowszych tytułów filmowych, wciąż jeszcze wyświetlanych w kinach. Seanse poprzedzone zostaną krótkimi, atrakcyjnymi w formie i treści wykładami autorstwa najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. 

Comiesięczne spotkania będą się skupiały m.in. wokół takich zagadnień, jak:

1.    Wzajemne inspiracje literatury i filmu (różnorodne warianty filmowych adaptacji);
2.    Wydarzenia historyczne na wielkim ekranie;
3.    Fenomeny dzisiejszej kultury masowej;
4.    Nowe media – nowa rzeczywistość (np. łączenie się i wzajemne przenikanie różnych dziedzin sztuki)

O szczegółach dotyczących konkretnych filmów, wykładów oraz dat będziemy informować z miesięcznym wyprzedzeniem. Dane dotyczące pierwszej (październikowej) edycji prześlemy mailem do końca września.

Biorąc pod uwagę rolę, jaką powinny spełniać takie lokalne instytucje jak TCK, zapewniamy absolutnie niekomercyjny charakter całego cyklu, w tym bardzo chyba atrakcyjną cenę biletów grupowych dla uczniów: 8 zł (nauczyciele opiekunowie – wstęp wolny).
 
Miejska Akademia Filmowa Olbrzym czeka na Was!

Kontakt: Dział artystyczny TCK – tel. 32 285 27 34 wew. 15
 
                              wydarzenia                                                                                                                                                              »całe kalendarium 

 

 
  
 
ZAJĘCIA STAŁE

Informacje