Plan postępowań na 2017 rok


Tarnogórskie Centrum Kultury planuje w 2017 roku następujące postępowanie:

a) Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury – zadanie 2 - aranżacja piwnicy wraz z remontem toalet i szatni

b) Rodzaj zamówienia – robota budowlana

c) Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

d) Planowany termin wszczęcia postępowania – II kwartał

e) Orientacyjna wartość zamówienia – ok. 740 tys. zł brutto
 
                              wydarzenia                                                                                                                                                              »całe kalendarium

 

 

 

 

REKLAMA

 

 

ZAJĘCIA STAŁE
 

Informacje

TCK FM

info
kult
ur

Kulturalny SMS