Komunikaty


POLECAMY!!!

VIII PRZEGLĄD BIG BANDÓW I ORKIESTR

Zapraszamy na VIII Przegląd Big Bandów i Orkiestr, który odbędzie się w Parku Rubina w Miasteczku Śląskim 19 sierpnia o godzinie 16:00.
Oprócz dużej dawki pozytywnych dźwięków organizatorzy przygotowali gry i zabawy dla dzieci, plener malarski dla najmłodszych, nie zabraknie także pysznej gastronomii. Zachęcamy do spędzenia niedzielnego popołudnia przy akompaniamencie orkiestr i big bandów w rodzinnej atmosferze.

Wstęp wolny!

Sponsorem Głównym VIII Przeglądu Big Bandów i Orkiestr jest GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Miasteczka Śląskiego Spółka realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Tworóg - Tworzeń.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

KASA BILETOWA W WAKACJE!

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym kasa biletowa TCK czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00, a w dni wolne od pracy: na godzinę przed planowaną imprezą.
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń lokalnych i regionalnych rzemieślników, artystów i wszystkich, którzy własnoręcznie tworzą oryginalne przedmioty użytku codziennego lub ozdoby.

Podczas Kiermaszu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego - 8 i 9 września 2018 r. - uczestnicy będą mogli promować własne wyroby bez ponoszenia opłat targowych.


O wyniku rekrutacji organizatorzy poinformowali zainteresowanych w pierwszym tygodniu lipca.
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miło nam poinformować, że Tarnogórskie Centrum Kultury będzie realizowało zadanie: Kultura w plenerze - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej oraz działań artystycznych.
Zestaw projekcyjny, nagłośnieniowy i oświetleniowy posłuży temu, by „wyjść” z kulturą poza mury budynku TCK. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan postępowań na 2018 rok

Tarnogórskie Centrum Kultury planuje w 2018 roku następujące postępowanie:

a) Nazwa przedmiotu zamówienia:

1. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia – remont sali konferencyjnej.
2. Remont dachu budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury.
3. Remont elewacji i dachu budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury w Opatowicach przy ulicy Pastuszki 9

b) Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

c) Tryb postępowania – przetargi nieograniczone.

d) Planowany termin wszczęcia postępowania – II kwartał.

e) Orientacyjna wartość zamówienia:
 
        ad. 1) ok. 140 000,00 zł brutto;
        ad. 2) ok. 130 000,00 zł brutto;
        ad. 3) ok. 250 000,00 zł brutto.

Informacje