Komunikaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miło nam poinformować, że Tarnogórskie Centrum Kultury będzie realizowało zadanie: Kultura w plenerze - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej oraz działań artystycznych.
Zestaw projekcyjny, nagłośnieniowy i oświetleniowy posłuży temu, by „wyjść” z kulturą poza mury budynku TCK. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan postępowań na 2018 rok

Tarnogórskie Centrum Kultury planuje w 2018 roku następujące postępowanie:

a) Nazwa przedmiotu zamówienia:

1. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia – remont sali konferencyjnej.
2. Remont dachu budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury.
3. Remont elewacji i dachu budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury w Opatowicach przy ulicy Pastuszki 9

b) Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

c) Tryb postępowania – przetargi nieograniczone.

d) Planowany termin wszczęcia postępowania – II kwartał.

e) Orientacyjna wartość zamówienia:
 
        ad. 1) ok. 140 000,00 zł brutto;
        ad. 2) ok. 130 000,00 zł brutto;
        ad. 3) ok. 250 000,00 zł brutto.

Informacje