26 kwietnia (piatek), godz. 19.00


Tarnogórski Big Band: Jubileusz X-lecia

Jubileuszowy koncert będzie okazją do zaprezentowania całych możliwości artystycznych zespołu. W programie: utwory z klasyki muzyki bigbandowej (Miller, Herman, Coltrane, Ellington i in.) oraz współczesne przeboje muzyki rozrywkowej w aranżacji na big band. 

Do udziału w koncercie zaproszeni zostali wszyscy soliści, którzy współpracowali z zespołem w jego dziesięcioletniej historii.

Założycielem zespołu i nieprzerwanie jego dyrygentem jest Grzegorz Waloszczyk – obecnie dyrektor Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach.

Bilety: 20/25 zł.

 

Informacje