FotorelacjeBliski Wschód Kina

Pokaz filmów krótkometrażowych z Przeglądu Kina Emirackiego oraz spotkanie z dr Beatą Abdallah-Krzepkowską i Yassarem Farajem były doskonałym punktem wyjścia do dyskusji o problemach życia codziennego, które wcale tak bardzo nie różnią się od naszych mimo - wydawałoby się - wielkich różnic kulturowych...        

Slavica na słodko

Premierowe warsztaty z cyklu "Slavica" poświęcone kulturze słowiańskiej przepełnione były słodkościami!

         

Niefortunne wydarzenia czyli Lemony Snicket!

Marcowe warsztaty o literaturze dla dzieci z Mateuszem Świstakiem przybliżyły błyskotliwą twórczość Daniela Handlera. Najmłodsi poznali zmyślne rodzeństwo Baudelaire'ów, ich diabolicznego opiekuna - hrabiego Olafa, a także Laszla, który boi się ciemności!            


 

Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową uczniowie i nauczyciele Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz działający przy TCK Chór "Dafne" z Orkiestrą "Symfonix" zaprezentowali Misterium Męki Pańskiej - wielkie widowisko muzyczne opowiadające o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Wszyscy artyści wystąpili pod kierownictwem Oliwii Bentkowskiej. Sala widowiskowa wypełniona po brzegi przyjęła spektakl gromkimi brawami!               

Z historią w tle


12 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z historią w tle”. Tym razem historyk Marek Panuś przedstawił nam etap w dziejach Tarnowskich Gór z perspektywy rodu Henckel von Donnersmarck. Pochodząca z Lewoczy na Słowacji rodzina przez kilka wieków wywierała przeogromny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę nie tylko miasta gwarków, ale również całego Śląska.
Marek Panuś zaprezentował rozległe drzewo genealogiczne Donnersmarcków, a także archiwalny film oraz zdjęcia prezentujące dorobek rodu. Po wykładzie jak zwykle rozgorzała gorąca dyskusja. Dla uczestników przygotowaliśmy także niespodziankę - upominki ufundowane przez Muzeum w Tarnowskich Górach.
Już teraz zapraszamy na kolejny wykład 16 kwietnia, podczas którego poznamy kilku faktów na temat rozwoju urbanistycznego naszego miasta. Będą również kolejne niespodzianki - upominki.            

Informacje