Regulaminy i cenniki


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI "KULTURALNE SMSY"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DARMOWY HOT-SPOT


REGULAMIN PRZEBYWANIA W SIEDZIBIE TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ TARNOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY

REGULAMIN INSTRUKTORA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY


REGULAMIN W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS REALIZACJI WIDOWISK W TCK


(ZAŁĄCZNIK 1 - INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS REALIZACJI WIDOWISK W TCK)

REGULAMIN POCHODU

Informacje