12 i 13 maja (sobota i niedziela), godz. 18.00

Na scenie Tarnogórskiego Centrum Kultury wystąpi ciesząca się olbrzymim uznaniem słuchaczy Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta, działająca przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach. Muzycy pod dyrekcją Aleksandra Königa – laureata zeszłorocznej Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - zaprezentują wiosenną mieszankę przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Orkiestra wystąpi dwukrotnie, dzien po dniu, więc biletów nie powinno zabraknąć dla wszystkich chętnych.

Parafialna Orkiestra Dęta przy parafii OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach powstała pod koniec lat czterdziestych z inicjatywy Pawła Cota - tarnogórskiego nauczyciela muzyki. Muzycy regularnie uświetniali wszystkie ważniejsze uroczystości kościelne. Pierwszy samodzielny koncert orkiestry odbył się w parku przyklasztornym w 1971 r. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, dzięki inicjatywie parafianina Bronisława Golka, nastąpił dynamiczny rozwój zespołu, który z czasem przyjął nazwę Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej. Zespół wykonuje muzykę sakralną, filmową, folkową, operową i rozrywkową; gra razem z chórami i solistami, organizuje koncerty plenerowe, promenadowe i noworoczne. Obecnie pełny skład zespołu to 55 muzyków czyli tylu, ilu liczy sobie skład dętej orkiestry koncertowej (Concert Band/Harmonie).

Bilety: 32/40 zł.

Informacje