ANIMACJA KULTURY


Animacja kultury polega na aktywizacji społecznej różnych środowisk dla wzmocnienie integracji i  współpracy wewnątrz społeczności.

W Tarnogórskim Centrum Kultury animacja społeczno-kulturalna (animacja kultury) realizowana jest poprzez wiele działań aktywizujących rozmaite grupy wiekowe i umożliwiających im czynne tworzenie oferty kulturalnej tej instytucji.
W ramach działań animacyjnych odbywają się takie wydarzenia jak: Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej, Makaty czy Dziecięcy Uniwersytet Kultury. Cieszą się one dużą popularnością i coraz większą renomą nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i regionalnym.
Działania animacyjne to również różnego rodzaju warsztaty.
Tarnogórskie Centrum Kultury wspiera również inicjatywy oddolne, inspirowane przez mieszkańców Miasta Gwarków.
Zapraszamy do włączenia się w działania animacyjne Tarnogórskiego Centrum Kultury!

Niektóre nasze dotychczasowe realizacje:

Bal Karnawałowy z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dziecięcy Uniwersytet Kultury
Dzień Kobiet – warsztaty rozwojowe i artystyczne
Dzień Pluszowego Misia
Dzień Sąsiada
Ferie zimowe (tematyczne: podróżnicze, kosmiczne)
Magiczne Andrzejki
Makaty
Różne Oblicza Książek
Spotkania ze znanymi tarnogórzanami
Swap party – wymiana ubrań
Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej
Warsztaty dziennikarskie
Warsztaty komputerowe dla seniorów
Warsztaty teatralne „Chcemy być sobą”

Współorganizowane wydarzenia:

Dzień Rodziny
Fiesta – razem pożegnajmy lato 2016
Kolaż Kultur
Koncert charytatywny WSP S.A.
Laponia TG
Muzyka na Plan
Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci Klasycznie-Artystycznie

Informacje