TCK w dzielnicach

Obecnie są to oddziały TCK w czterech dzielnicach miasta. Stały się w znacznym stopniu ważnymi ośrodkami nie tylko edukacji kulturalnej, ale także integracji mieszkańców danej dzielnicy.


UWAGA!!!
Przypominamy, że od października zmienił się system płatności za zajęcia w oddziałach Tarnogórskiego Centrum Kultury w Reptach Śląskich, Strzybnicy, Opatowicach oraz Lasowicach. Nie ma ma możliwości wpłat za zajęcia bezpośrednio w budynkach TCK w dzielnicach. Opłatę za zajęcia można uiścić wyłącznie przez zakładkę KUP BILET na stronie internetowej www.tck.net.pl oraz w kasie Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7. Do 15. dnia każdego miesiąca można zakupić bilet miesięczny na wybrane zajęcia. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce REGULAMINY I CENNIKI.


 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TCK W DZIELNICACH (sezon 2017/2018):
 

 
REPTY ŚLĄSKIE
STRZYBNICA
OPATOWICE
LASOWICE

 

 

Informacje