TCK w dzielnicach


Obecnie są to oddziały TCK w czterech dzielnicach miasta. Stały się w znacznym stopniu ważnymi ośrodkami nie tylko edukacji kulturalnej, ale także integracji mieszkańców danej dzielnicy.


UWAGA!!!
Od października ulega zmianie system płatności za zajęcia w budynkach Tarnogórskiego Centrum Kultury w Reptach Śląskich, Strzybnicy, Opatowicach oraz Lasowicach.
Opłatę za zajęcia można uiścić wyłącznie przez zakładkę kup bilet na stronie www.tck.net.pl oraz w kasie Tarnogórskiego Centrum Kultury (przy ul. Jana III Sobieskiego 7). Przy wejściu na zajęcia obowiązuje zakupiony bilet wstępu, brak biletu do okazania skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach! Bilet należy okazać pracownikowi TCK lub instruktorowi wybranych zajęć.
Do 15 października można zakupić bilet semestralny na wybrane zajęcia przy zakupie którego obowiązuje atrakcyjna zniżka, szczegóły w Regulaminie płatności.
Nie ma możliwości wpłat za zajęcia bezpośrednio w budynkach TCK w dzielnicach.
Na zajęcia instrumentalne: pianino, keyboard oprócz zakupu biletu obowiązują wcześniejsze zapisy w celu ustalenie godziny rozpoczęcia lekcji indywidualnej (zapisy prowadzi instruktor ds. artystycznych TCK Lasowice – pianino, TCK Repty Śląskie - keyboard).


 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TCK W DZIELNICACH (sezon 2017/2018):


OPATOWICE
STRZYBNICA
LASOWICE
REPTY ŚLĄSKIE

 

Informacje