8 listopada (piątek), godz. 18.30


Klub Dyskusyjno-Filozoficzny "COGITO"

Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean–Paul Sartre – to tylko kilku wielkich przedstawicieli egzystencjalizmu – postawy filozoficznej, dla której byt i istnienie były głównymi filarami rozważań, definiujących miejsce i rolę człowieka w świecie. Wymienieni myśliciele zadawali sobie pytania: co znaczy być ludzką istotą? Co odróżnia człowieka od pozostałych bytów? Czym jest egzystencja?

My zastanowimy się czy te pytania nadal są aktualne? Czy współczesny świat zastanawia się jeszcze, czym jest bycie i czy ma ono jakieś znaczenie dla świata? Dyskutować na ten temat będziemy z drem hab. Mirosławem Pirógiem – adiunktem w Instytucie Filozofii UŚ, prowadzącym spotkania klubu dyskusyjno-filozoficznego COGITO, działającego w TCK od marca tego roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych filozofią i lubiących dyskutować na ciekawe i ważne tematy. Do tej pory dyskutowaliśmy już m.in. o takich kwestiach, jak prawda i post-prawda, mowa nienawiści we współczesnym świecie, wpływ technologii na umysł człowieka oraz zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie. Każde ze spotkań jest wyjątkową okazją do poznania różnych punktów widzenia tematy, które w dzisiejszych czasach elektryzują społeczeństwo. Tak będzie i tym razem, ponieważ wykład rozpoczynający spotkanie jest bazą do dalszych rozważań, w których każdy może podzielić się swoją opinią, zarówno z prowadzącym, jak i innymi uczestnikami.

Bilety: 6/7,50 zł

 

Informacje