21
Sobota
Październik
godz. 18:00

Dotyk Nieoczywistego – koncert z okazji czterdziestolecia pracy twórczej Andrzeja Kanclerza / Концерт

Tarnogórskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej pragną zaprosić wszystkich miłośników poezji i muzyki na koncert z okazji 40-lecia pracy twórczej Andrzeja Kanclerza. W jego trakcie poeta będzie promował swoją nową książkę.

Andrzej Kanclerz (ur. 29 listopada 1963 r.) ma na swoim koncie kilkanaście tomików wierszy. Swoje prace publikował także w zbiorach opowiadań, antologiach, książkach popularnonaukowych i gazetach. Jako literat, animator kultury i nauczyciel zainicjował tworzenie się środowiska literackiego w Tarnowskich Górach. Jest ekspertem w zakresie geografii literacko-kulturowej ziemi tarnogórskiej oraz życia literackiego miasta. Od 1998 do 2021 roku prowadził warsztaty literackie w Tarnogórskim Centrum Kultury i animował kulturę literacką w mieście. Wynikiem podjętych działań było uaktywnienie i stworzenie środowiska młodoliterackiego, wydanie trzech antologii, plakatów literackich i zorganizowanie międzynarodowych mityngów literackich, spotkań z autorami w ramach Salonu literackiego TCK oraz happeningów poetyckich. Uczestnicy warsztatów nagradzani byli na ogólnopolskich konkursach poetyckich i wydali własne książki.
Od 2005 r. jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Ważną częścią działalności Andrzeja Kanclerza jest praca społeczna w charakterze sekretarza zarządu organizacji, które od 70 lat chroni zabytki miasta, upowszechnia jego historię i troszczy się o górnicze dziedzictwo tej ziemi.

Gościem specjalnym będzie Anna Wiktoria Swoboda, która podczas koncertu jubileuszowego zaprezentuje swoje mistrzowskie umiejętności grając na lutni.

Anna Wiktoria Swoboda szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę solową XVII i XVIII wieku na lutnię barokową oraz muzykę zespołową z użyciem teorby i gitary barokowej jako instrumentów continuo. Traktuje muzykę barokową jak sztukę współczesną i żywą, współgrającą w niezwykły sposób z naszymi nowoczesnymi potrzebami artystycznymi. Nie interesuje się mechanicznym odtwarzaniem, poszukuje naturalności i prawdziwych, głębokich emocji. Ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie gry na lutni w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Jerzego Żaka oraz w Hochschule für Musik Trossingen (Niemcy) pod kierunkiem Rolfa Lislevanda. Jest także absolwentką studiów licencjackich w Katedrze Komparatystyki Literackiej Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wstęp wolny (darmowe wejściówki dostępne w kasie biletowej TCK).

Koordynator: Bolesław Kowalski.

Тарногурський культурний центр та Товариство ентузіастів Тарногурського краю запрошують усіх любителів поезії та музики на концерт з нагоди 40-річчя творчої діяльності Анджея Канцлера. Під час концерту поет презентуватиме свою нову книгу.

Анджей Канцлерж (народився 29 листопада 1963 року) є автором кількох поетичних збірок. Він також публікував свої твори у збірках оповідань, антологіях, науково-популярних книгах та газетах. Як письменник, культурний аніматор і викладач ініціював формування літературної спільноти в Тарновських Гурах. Він є експертом з літературної та культурної географії регіону Тарновські Гури та літературного життя міста. У 1998-2021 роках вів літературні майстер-класи в Тарногурському Культурному Центрі та анімаційну літературну культуру в місті. Результатом його діяльності стала активізація та створення молодої літературної спільноти, видання трьох антологій, літературних плакатів та організація міжнародних літературних зустрічей, зустрічей з авторами в рамках Літературного Салону ТЦК та поетичних хепенінгів. Учасники майстер-класів займали призові місця на національних поетичних конкурсах та видавали власні книжки.
З 2005 року є членом Асоціації Ентузіастів Тарногурської Землі. Важливою частиною діяльності Анджея Канцлежа є громадська робота на посаді секретаря правління організації, яка вже 70 років захищає пам’ятки міста, популяризує його історію та дбає про гірничодобувну спадщину цього краю.

Спеціальним гостем буде Анна Вікторія Свобода, яка представить свою майстерну гру на лютні під час ювілейного концерту.

Анна Вікторія Свобода має особливу пристрасть до сольної музики 17-18 століть для барокової лютні та ансамблевої музики з використанням теорбо та барокової гітари як інструментів континууму. Вона розглядає барокову музику як сучасне і живе мистецтво, що незвично взаємодіє з нашими сучасними мистецькими потребами. Її не цікавить механічне відтворення, вона шукає природності та справжніх, глибоких емоцій. Закінчила з відзнакою Краківську Академію Музики у класі Єжи Жака та Вищу Школу Музики у Троссінгені (Німеччина) у Рольфа Ліслеванда по класу лютні. Вона також отримала ступінь бакалавра на кафедрі літературної компаративістики Інституту Польських Студій Ягеллонського Університету.

Вхід вільний (безкоштовні квитки можна придбати у касі ТЦК).

Координатор: Болеслав Ковальський.

  • Koncert+ Literatura
  • Sala widowiskowa
  • Dorośli, Młodzież, Seniorzy
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt