24
Poniedziałek
Październik
godz. 13:00

Eko Kraina 2022: czyste powietrze/ Wykład ekologiczny doktora Ryszarda Kulika „Czyste powietrze = oddech = życie”/ Eко Країна 2022: чисте повітря / Екологічна лекція доктора Ришарда Кулика ,,Чисте повітря = подих = життя”

Powietrze. Atmosfera. Przepona planety. Cieniutka warstewka, którą można porównać do skórki od jabłka. Ale to właśnie tutaj, w tej niewidzialnej, przezroczystej, cieniutkiej przestrzeni zdarzyło się nam ŻYCIE. Nawet woda morska zawiera w sobie tlen skrupulatnie wyłapywany przez rybie skrzela. Życie pożąda tlenu, łapczywie go przyjmuje i z jego pomocą uwalnia słoneczną energię.

Powietrze zanieczyszczone samochodowymi spalinami czy dymem z kominów sprawia, że zatykamy nosy i próbujemy uciec. Choć po prawdzie wielu z nas coraz mniej odczuwa tego typu zapachy. Żyjąc w mieście, przywykliśmy do tych wszystkich smrodów i dopiero gdy zaczynamy chorować, przypominamy sobie, jak ważne jest oddychanie CZYSTYM POWIETRZEM.

Jak to się dzieje, że zwierzęta i miejsca cenne przyrodniczo próbujemy uchronić przed zgubnym wpływem gazowych zanieczyszczeń, podczas gdy sami dajemy się zatruwać na wszelkie możliwe sposoby? Czyż to miejskie życie z wszelkimi wygodami warte jest ponoszenia takich kosztów? Bo jeśli tak, to może warto przywołać słowa pewnego Indianina, który powiedział o nas: „biały człowiek, nieczuły na wszelkie smrody, jest jak konający tygodniami”.

Powietrze, mimo że tak niewinne i subtelne, potrafi być naprawdę niszczące, jeśli równowaga w przyrodzie zostanie zachwiana. Dzisiaj my ludzie wypuszczamy w powietrze zbyt wiele dwutlenku węgla, co sprawia, że w atmosferze gromadzi się zbyt wiele energii słonecznej. To dlatego wokół nas jest coraz więcej bardzo gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Trąby powietrzne, tornada, huragany, ulewne deszcze, gradobicia i niszczące burze, to wszystko są sygnały dawane nam przez atmosferę, że przesadzamy z ludzką ekspansją, a cywilizacja, jaką wymyśliliśmy, obraca się przeciwko ŻYCIU. Co możemy z tym zrobić? Odpowiedzi poznacie już 24.10.2022 podczas EkoKrainy w Tarnogórskim Centrum Kultury!

Forma: prelekcja, pokaz slajdów, krótki filmik, rozmowa
Czas trwania: 60 min.
Uczestnicy: klasy uczniowie szkoły średniej
Prowadzący: Ryszard Kulik – doktor psychologii, trener, publicysta. Od 1992 r. zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i działalność społeczną związaną z ochroną przyrody. Współzałożyciel Fundacji Klub Myśli Ekologicznej. Współpracuje z takimi organizacjami jak Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Klub Gaja, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Laureat nagród „Zielony Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, „Dobromir roku 2013” Ekologicznego Kongresu Gospodarczego, „Ekolaur 2019” Polskiej Izby Ekologii i Konkursu POP Science Festiwalu Nauki 2020.

Autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda, m.in. „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”, „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej”, czy „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody. Członek redakcji miesięcznika „Dzikie Życie”; regularnie publikuje swoje eseje również w „Gazecie Wyborczej”.

W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

Zapisy na wydarzenia pod nr tel.: 32 285 27 34, wew. 21 lub e-mail: b.kompala@tck.net.pl.

Повітря. атмосфера. Діафрагма планети. Тонкий шар, який можна порівняти з шкіркою яблука. Але саме тут, у цьому невидимому, прозорому, тонкому просторі, сталося з нами ЖИТТЯ. Навіть у морській воді є кисень, який ретельно затримується зябрами риби. Життя жадає кисню, жадібно його приймає і з його допомогою вивільняє енергію сонця.

Повітря, забруднене вихлопними газами автомобіля або димом, змушує нас закладати ніс і намагатися втекти. Хоча, насправді, багато хто з нас все рідше відчувають цей вид запаху. Живучи в місті, ми звикли до всіх цих сморідів і тільки коли починаємо хворіти, згадуємо, як важливо дихати ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ.

Як так вийшло, що ми намагаємося захистити тварин і природні цінності від руйнівного впливу газоподібних забруднюючих речовин, а самі дозволяємо всіма способами отруюватися? Чи варте це міське життя з усіма його зручностями? Бо якщо так, то, можливо, варто згадати слова індійця, який сказав про нас: ,,біла людина, нечутлива до всіх сморід, схожа на смерть тижнями”.

Повітря, яким би невинним і тонким воно не було, може бути справді руйнівним, якщо баланс природи порушується. Сьогодні ми, люди, викидаємо в повітря забагато вуглекислого газу, через що в атмосфері накопичується занадто багато сонячної енергії. Ось чому навколо нас все більше і більше дуже жорстоких атмосферних явищ. Вихори, торнадо, урагани, сильні зливи, град і руйнівні шторми — все це сигнали, які дає нам атмосфера, що ми перебільшуємо людську експансію, а винайдена нами цивілізація обертається проти ЖИТТЯ. Що ми можемо з цим зробити? Відповіді ви дізнаєтеся 24 жовтня 2022 року під час ЕкоКраїни в Культурному Центрі Тарновських Гір!

Форма: лекція, слайд-шоу, короткометражний фільм, бесіда
Тривалість: 60 хв.
Учасники: учні старших класів
Модератор: Ришард Кулік – доктор психології, тренер, журналіст. З 1992 року займається екологічно-просвітницькою та громадською діяльністю, пов’язаною з охороною природи. Співзасновник фонду ,,Клуб екологічної думки”. Співпрацює з такими організаціями як Майстерня для всіх істот, Клуб Гая, Центр Екологічної діяльності ,,Джерела”. Лауреат нагород ,,Зелений Чек” Воєводського Фонду Охорони Навколишнього Середовища та Водного Господарства в Катовіце, ,,Добромір року 2013” Екологічного економічного конгресу, ,,Еколаур 2019”. Польської палати екології та наукового конкурсу ПОП Фестиваль науки 2020.

Автор книг і статей про взаємини людини і природи, в т.ч. ,,Відкриття природи. Практика глибинної екології ”, ,,Як сформувати проекологічні установки. Груповий тренінг з екологічного виховання”, або ,,Людина проти природи. Психологія охорони природи”. Член редакції місячника ,,Дике Життя”; він також регулярно публікує свої есеї в ,,Газеті Виборчій”.

У своїй діяльності він черпає натхнення передусім із тісного контакту з дикою природою, з гуманістичної психології та філософії глибинної екології.

  • Wykład
  • Sala widowiskowa
  • Dzieci, Młodzież
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt