25
Piątek
Listopad
godz. 11:00

Festiwal Afirmacji „Żyć mocniej…?”: spektakl Teatru Playback Hey!Now!/ Фестиваль Афірмації ,,Жити міцніше…?”: спектакль Театру Playback Hey!Now!

Poznajcie grupę teatralną Hey!Now! tworzącą teatr playback. Pierwszy raz spotykacie się z formułą teatru playback? Oto szczegóły czym się charakteryzuje: nie ma wcześniej przygotowanego scenariusza, przestrzeń sceny i widowni się przenikają, aktorzy stają się bohaterami osobistych historii opowiadanych przez widzów. Każdy spektakl tworzy się spontanicznie, jest niepowtarzalny i uruchamia przeróżne emocje.

Grupa teatralna Hey!Now! jest współtworzona przez dziesięciu aktorów. Zespół to psychodramatyści, psychologowie, trenerzy, psychoterapeuci. Swoje działania opisują następująco: „Kiedy opowiesz nam swoją historię, przeniesiemy ją na scenę. Gdy doświadczysz jej na nowo wspólnie z innymi, jest szansa, że nabierze innej barwy… Kiedy usłyszysz opowieść kogoś innego i zobaczysz ją zagraną, może odnajdziesz w niej siebie… Na pewno nie jesteśmy kabaretem ani grupą humorystycznych improwizatorów. Gramy historie ludzi, czasem w sposób zaskakujący – jednak zawsze staramy się empatyzować i pokazać inne oblicze historii”.

Teatr playback to forma psychodramatyczna jeszcze mało znana w Polsce. Z naszych informacji wynika, że w Polsce działają tylko dwa teatry playback. Widzowie mają tu aktywny i znaczący wpływ na przebieg spektaklu – sami wybierają swoją historię, którą chcą opowiedzieć. Aktorzy wsłuchują się w narrację widza/uczestnika (protagonisty) i wychwytują treści zorientowane na temat spektaklu (np.: możliwości, potencjały, pragnienie zmiany, budowanie i zwiększanie pewności siebie, poczucie sprawstwa), następnie technikami stosowanymi w teatrze playback odgrywają jego historię.

Historia jest empatycznie odzwierciedlana, pomagając widzowi we wzmocnieniu i dotarciu do jego indywidualnego doświadczenia poprzez żywe obrazowanie, mocny język, ekspresyjny sposób zachowania się. Aktorzy wypowiadają się z punktu widzenia protagonisty i jego wewnętrznego świata. Pomaga to w przekierowaniu uwagi z zewnętrznej sytuacji na wewnętrzną reakcję, zwiększeniu wglądu w przeżycie subiektywnej historii, wzbudzeniu indywidualnych znaczeń. Playback w unikalny sposób wykorzystuje spotkanie z osobistą historią, aby opowiedzieć ją na nowe sposoby. Widz opowiada swoją historię, ale to aktorzy odzwierciedlają ją na scenie, jest to forma bezpieczna, niewymagająca zbytniej ekspozycji, a równocześnie pozwalająca skontaktować się z doświadczeniem własnym, co bywa swoistym katharsis, pozwala zmienić przeżywanie siebie.

Równocześnie pozycja dystansu umożliwia znalezienie nowych rozwiązań, bowiem będąc „w środku” problemu ludzie mogą nie dostrzegać rozwiązania, natomiast dzięki zobaczeniu swojej historii na scenie, mogą doznać wglądu, poszerzenia perspektywy, uelastycznienia własnego sposobu reagowania na różnorodne, wieloznaczne sytuacje społeczne i interpersonalne.

Każdy spektakl jest inny, ponieważ inna jest widownia, inne są historie i aktorzy są w innym momencie swojego życia. Pomimo powtarzających się technik nie sposób dostrzec powtarzających się schematów. Historie opowiadane przez widza (zwanego w teatrze protagonistą) mogą zawierać całe spektrum emocjonalne od emocji nieprzyjemnych po emocje bardzo przyjemne.

Warto również napisać czym teatr playback nie jest. Na pewno nie jesteśmy kabaretem ani grupą humorystycznych improwizatorów. Gramy historie ludzi, czasem w sposób zaskakujący – jednak zawsze staramy się empatyzować i pokazać inne oblicze historii. Nasze spektakle w zależności od rodzaju historii mają charakter wglądu, czasem efektu „wow”. Bywają również historie, których pokazanie na scenie przynosi katharsis i ma charakter terapeutyczny zazwyczaj dla większej liczby osób.

Wydarzenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Bezpłatne zapisy od 26 października pod numerem tel. (32) 285 27 34 wew. 15.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Зустрічайте театральний гурток Hey!Now! створення плейбек-театру. Ви вперше зустрічаєтеся з формулою плейбек-театру? Ось деталі, чим він характеризується: немає заздалегідь підготовленого сценарію, простір сцени і глядача взаємопроникають, актори стають героями особистих історій, які розповідають глядачі. Кожна вистава створюється спонтанно, неповторна та викликає різноманітні емоції.

Театральний гурток Hey!Now! створюється десятьма акторами. Команда складається з психодраматистів, психологів, тренерів та психотерапевтів. Свої дії вони описують так: ,,Коли ви нам розкажете свою історію, ми її передамо на сцену. Коли ви знову переживете це разом з іншими, є ймовірність, що воно набуде іншого кольору… Коли ви почуєте чужу історію та побачите, як її грають, можливо, ви опинитеся в ній… Ми точно не кабаре або група гумористичних імпровізаторів. Ми граємо історії людей, іноді в дивовижний спосіб, але ми завжди намагаємося співпереживати та показати інше обличчя історії”.

Плейбек-театр – це форма психодрами, яка досі маловідома в Польщі. Наша інформація свідчить, що в Польщі є лише два плейбек-театри. Глядачі активно і суттєво впливають на хід вистави – обирають свою історію, яку хочуть розповісти. Актори слухають розповідь глядача / учасника (протагоніста) і фіксують зміст, пов’язаний із виставою (наприклад, можливості, потенціал, бажання змін, розвиток і підвищення впевненості в собі, відчуття волі), а потім відтворюють цю історію за допомогою відтворення техніки театру.

Історія емпатично відображена, допомагаючи глядачеві зміцнити та використати свій індивідуальний досвід за допомогою яскравих образів, яскравої мови, експресивної поведінки. Актори говорять з точки зору головного героя та його внутрішнього світу. Це допомагає переключити увагу із зовнішньої ситуації на внутрішню реакцію, збільшити проникливість у переживання суб’єктивної історії, пробудити індивідуальні смисли. Відтворення унікальним чином використовує особисту історію, щоб розповісти її по-новому. Глядач розповідає свою історію, але саме актори відображають її на сцені, це безпечна форма, яка не вимагає зайвого оголення, і водночас дозволяє контактувати з власним досвідом, який може бути своєрідним катарсис, дозволяє змінити те, як ви відчуваєте себе.

Водночас позиція дистанції дає змогу знаходити нові рішення, оскільки, перебуваючи ,,в середині” проблеми, люди можуть не бачити вирішення, але, побачивши свою історію на сцені, можуть відчути інсайт, розширити світогляд. перспективи, а також зробити свій власний спосіб реагування на різні неоднозначні соціальні та міжособистісні ситуації більш гнучким.

Кожна вистава різна, тому що глядачі різні, історії різні, а актори перебувають на іншому етапі свого життя. Незважаючи на повторювані техніки, неможливо побачити повторення візерунків. Історії, які розповідає глядач (так у театрі називають головним героєм), можуть охоплювати весь емоційний спектр, від неприємних до дуже приємних емоцій.

Також варто написати, чим не є плейбек-театр. Ми точно не кабаре і не група гумористичних імпровізаторів. Ми відтворюємо історії людей, іноді в дивовижний спосіб, але ми завжди намагаємося співчувати та показати інше обличчя історії. Наші вистави, залежно від типу оповідання, проникливі, інколи з ефектом ,,вау”. Є також історії, які є катарсисними та терапевтичними, коли їх подають на сцені, як правило, для більшої кількості людей.

Захід для учнів середньої школи. Безкоштовна реєстрація з 26 жовтня за телефоном: (32) 285 27 34 доб. 15.

Проект фінансується Мерією Міста Тарновських Гур.

  • Teatr
  • Sala widowiskowa
  • Młodzież
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt