11
Niedziela
Wrzesień
godz. 11:00

Gwarki 2022: Pochód Gwarkowski/ Гваркі 2022: Парад Гварковський

Pochód Gwarkowski to wydarzenie z ponad 60-letnią tradycją, na które co roku czekają mieszkańcy miasta i goście przybywający do Tarnowskich Gór. Jest to jedno z największych cyklicznych widowisk ulicznych w Polsce. Barwny korowód przemierzający przez Tarnowskie Góry prezentuje bogactwo ich przeszłości i teraźniejszości.

W tym roku Tarnogórskie Centrum Kultury i Muzeum w Tarnowskich Górach zaproponują widzom nową odsłonę Pochodu. W gronie historycznych postaci znalazły się kolejne osoby, m.in. fundator herbu Jerzy Fryderyk Hohenzollern i członkowie słynnego niegdyś Bractwa św. Barbary. Oczywiście nie zabraknie tak rozpoznawalnych postaci jak chłop Rybka, od którego odkrycia rozpoczęła się historia miasta czy Jan III Sobieski przejeżdżający przez Tarnowskie Góry ponad 300 lat temu. Ogółem będzie można zobaczyć około 300 osób, wcielających się w dawnych mieszkańców, sławnych gości i postaci zasłużone dla regionu.

Oprócz części historycznej w pochodzie wystąpią orkiestry, stowarzyszenia, grupy zorganizowane oraz sponsorzy.

Pochód gwarkowski 2022 – część historyczna

Tarnogórska Orkiestra Dęta

Kolumna honorowa z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi oraz przedstawicielami SMZT

Postać legendarna

 1. Skarbnik

Premonstratensi z Rept

 1. Zakonnicy

Rycerz Adam de Tarnowice

 1. Rycerz Adam de Tarnowice z heroldem i giermkiem

Chłop Rybka

 1. Chłop Rybka z rodziną

Książęta Założyciele

 1. Książę Jan II Dobry z heroldem, dworzanami i damami dworu
 2. Margrabia Jerzy Hohenzollern z heroldem, dworzanami i damami dworu

Piotr Wrochem i Jan Blacha

 1. Piotr Wrochem z heroldem
 2. Jan Blacha z heroldem

Górnicy

 1. Starszy Kopacki
 2. Górnicy
 3. Zbuntowani górnicy

Jerzy Fryderyk Hohenzollern

 1. Margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern z heroldem i dworzanami

Mieszkańcy Tarnowskich Gór

 1. Georg Meininger
 2. Ulrich Pogrel
 3. Stanisław Szymkowicz
 4. Jakub Gruzełko
 5. Magdalena Janiczkówna
 6. pani Goske
 7. Daniel Franconius
 8. Szymon Pistorius
 9. Walenty Roździeński z grupą hutników

Rzemieślnicy

 1. Przedstawiciele cechów: piekarzy, szewców, krawców, kuśnierzy, rzeźników, sukienników, kowali-ślusarzy-puszkarzy, tkaczy, stolarzy-bednarzy-kołodziejów, zdunów.
  Wojska wojny trzydziestoletniej
 2. Piechurzy szwedzcy
 3. Piechurzy habsburscy
  Łazarz II Henckel von Donnersmarck
 4. Hrabia Łazarz II Henckel von Donnersmarck z heroldem i rodziną
  Jezuici i pielgrzymi
 5. Ks. Jerzy Pośpiel, ks. Tomasz Witkowicz i pielgrzymi
  Cesarzowa Eleonora Gonzaga
 6. Cesarzowa Eleonora Gonzaga z córkami
 7. Książę Hieronim Augustyn Lubomirski
 8. Christoph Kraker von Schwartzenfeld
  Król Jan III Sobieski
 9. Król Jan III Sobieski
 10. Królewicz Jakub Sobieski
 11. Husaria
 12. Królowa Marysieńka z synami
 13. Husaria
  Król August II Mocny
 14. Król August II Mocny
 15. Hetman Stanisław Jan Jabłonowski
 16. Wojewoda Jan Stanisław Jabłonowski
  Król August III
 17. Król August III z żoną
  Bractwo świętej Barbary
 18. Członkowie Bractwa świętej Barbary
  Pionierzy nowoczesnego przemysłu
 19. Friedrich Wilhelm von Reden
 20. Friedrich Anton von Heinitz
 21. Salomon Isaac
 22. August Boscamp-Lasopolski
 23. August Holzhausen
 24. Johann Friedrich Wedding
 25. Ephraim Abt
 26. Rudolph von Carnall
 27. Hugo Koch
  Górnicy kopalni Fryderyk
 28. Górnicy
  Hutnicy huty Fryderyk
 29. Hutnicy
  Sławni goście odwiedzający kopalnię i hutę Fryderyk
 30. Książę Stanisław Poniatowski
 31. Król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern
 32. Książę następca tronu Fryderyk Wilhelm (III) Hohenzollern
 33. Wysłannik sułtana Aziz-Aly
 34. Johann Wolfgang von Goethe
 35. Alexander von Humboldt
 36. Książę arcybiskup Ignacy Krasicki
 37. Józef Wybicki
 38. Julian Ursyn Niemcewicz
 39. Car Aleksander I Romanow
 40. Generał książę Piotr Wołkoński
  Wojska wojen napoleońskich
 41. Pułkownik książę Jan Nepomucen Sułkowski wraz z huzarami
  Mieszkańcy Tarnowskich Gór
 42. Johann Sedlaczek
 43. Johann Cochler
 44. Anton Klausa
 45. Pauline Klausa
 46. Carl Winkler
 47. Ks. dr Carl Christian Weber
 48. Dr Alexander Kohut
 49. Ks. Franz Kokot
 50. Richard Otte
 51. Carl Wernicke
 52. Dr Paul Wossidlo
 53. Leo Panofsky
 54. Lea Panofsky
  Blanche de Païva wraz z budowniczymi pałacu w Świerklańcu
 55. Blanche de Païva
 56. Hector Lefuel
 57. Emmanuel Frémiet
 58. Charles Rossigneux
  Książę Guido Henckel von Donnersmarck
 59. Książę Guido Henckel von Donnersmarck
 60. Księżna Katharina Henckel von Donnersmarck
 61. Cesarz Wilhelm II
  156 Pułk Piechoty
 62. Pułkownik Heinrich Cramer
 63. Żołnierz
  Dywizja Ochrony Pogranicza (Grenzschutz) i Samoobrona Górnośląska (Selbstschutz)
 64. Członkowie Grenzchutzu
 65. Członkowie Selbstschutzu
  Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w automobilu
 66. Major Frank Cassels
 67. E. Duc
 68. Porucznik de Balincourt
 69. Henri Le Rond
  Okres powstań śląskich i plebiscytu
 70. Jan Zejer
 71. Jan Bondkowski
 72. Roman Koźlik
 73. Powstańcy śląscy
  Regiment szkocki (The Black Watch)
 74. Członkowie orkiestry
  27 Pułk Piechoty
 75. Generał Stanisław Szeptycki
 76. Żołnierze 27 Pułku Piechoty
  Związek Powstańców Śląskich
 77. Weterani powstań śląskich
  Policja Województwa Śląskiego
 78. Józef Cebula
 79. Funkcjonariusze
  11 Pułk Piechoty
 80. Pułkownik Henryk Gorgoń
 81. Żołnierze
  3 Pułk Ułanów Śląskich
 82. Pułkownik Czesław Chmielewski
 83. Ułani 3 Pułku Ułanów Śląskich

Парад Гварковський – це подія з понад 60-річною традицією, на яку щороку чекають мешканці міста та гості, які приїжджають в Тарновські Гури. Це одне з найбільших циклічних вуличних шоу в Польщі. Барвиста процесія, що проходить через Тарновські Гури, демонструє багатство їхнього минулого та сьогодення.

Цього року Культурний Центр Тарновських Гур і Музей у Тарновських Гурах запропонують глядачам нову версію Параду. До групи історичних постатей входять ще особи, в т.ч. засновник герба Єжи Фридерик Гогенцоллерн та члени колись відомого Товариства св. Барбара. Звичайно, будуть і такі впізнавані постаті, як селянин Рибка, відкриття якого поклало початок історії міста, або Ян III Собеський, який подорожував Тарновськими Гурами понад 300 років тому. Загалом тут можна буде побачити близько 300 осіб, уособлюючи колишніх мешканців, відомих гостей та заслуг для краю.

Окрім історичної частини, у ході виступатимуть оркестри, товариства, організовані колективи та спонсори.

Парад Гварковський 2022- історична частина

Тарногурська Оркестра Дента

Почесна колона з міською владою, запрошеними гостями та представниками СМЗТ

Легендарна постать

 1. Скарбник

Премонстрати з Репт

2. Ченці

Лицар Адам де Тарновіце

3. Лицар Адам де Тарновіце з герольдом і зброєносцем

Селянин Рибка

4. Селянин Рибка з родиною

Князі-засновники

5. Князь Ян ІІ Добрий з герольдом, придворними та придворними дамами

6. Маркграф Єжи Гогенцоллерн з герольдом, придворними та придворними дамами

Пьотр Врохем і Ян Блаха

7. Пьотр Врохем з герольдом

8. Ян Блаха з герольдом

Шахтарі

9. Старший Копацький

10. Шахтарі

11. Шахтарі Бунтарі

Єжи Фридерик Гогенцоллерн

12. Маркграф Єжи Фридерик Гогенцоллерн з герольдом і придворними

Мешканці Тарновських Гур

13. Георг Майнінгер

14. Ульріх Погрель

15. Станіслав Шимкович

16. Якуб Грузелько

17. Магдалена Яничковна

18. Пані Госке

19. Даніель Франконіус

20. Симон Пісторіус

21. Валентій Роздзенський з групою сталеварів

Ремісники

22. Цехові представники: пекарі, шевці, кравці, кушніри, різники, сукнарі, ковалі-слюсарі-каноніри, ткачі, теслі-бондарі-колісники, пічники.

Війська Тридцятилітньої війни

23. Шведські Лакеї

24. Габсбурзькі Лакеї

Лазар II Генкель фон Доннерсмарк

25. Граф Лазар II Генкель фон Доннерсмарк з герольдом і родиною

Єзуїти та паломники

26. О. Єжи Пошпіль, о. Томаша Вітковича та паломників

Імператриця Елеонора Гонзага

27. Імператриця Елеонора Гонзага та її дочки

28. Князь Ієронім Августин Любомирський

29. Крістоф Кракер фон Шварценфельд

Король Ян III Собеський

30. Король Ян III Собеський

31. Князь Якуб Собеський

32. Гусари

33. Королева Марисенька з синами

34. Гусари

Король Август II Сильний

35. Король Август II Сильний

36. Гетьман Станіслав Ян Яблоновський

37. Воєвода Ян Станіслав Яблоновський

Король Август III

38. Король Август III з дружиною

Братство святої Варвари

39. Члени Товариства Святої Варвари

Піонери сучасної промисловості

40. Фрідріх Вільгельм фон Реден

41. Фрідріх Антон фон Гейніц

42. Соломон Ісаак

43. Август Боскамп-Ласопольський

44. Август Хольцхаузен

45. Йоганн Фрідріх Ведінг

46. Єфрема Абт

47. Рудольф фон Карнал

48. Гуго Кох

Шахтарі шахти Фридерик

49. Шахтарі

Металургійний завод Фридерика

50. Сталевари

Відомі гості відвідують шахту та металургійний завод Фридерика

51. Князь Станіслав Понятовський

52. Король Фрідріх Вільгельм II Гогенцоллерн

53. Принц-спадкоємець престолу Фрідріх Вільгельм (III) Гогенцоллерн

54. Посланець султана Азіз-Алі

55. Йоганн Вольфганг фон Гете

56. Олександр фон Гумбольдт

57. Князь архієпископ Ігнацій Красицький

58. Юзеф Вибіцький

59. Юліан Урсин Нємцевич

60. Цар Олександр І Романов

61. Князь генерал Пьотр Волконський

Війська наполеонівських війн

62. Полковник князь Ян Непомуцен Сулковський з гусарами

Мешканці Тарновських Гур

63. Йоганн Седлачек

64. Йоганн Кохлер

65. Антон Клаус

66. Поліна Клаус

67. Карл Вінклер

68. О. Доктор Карл Крістіан Вебер

69. Д-р Олександр Когут

70. О. Франц Кокот

71. Річард Отте

72. Карл Верніке

73. Доктор Пол Воссідло

74. Лео Панофскі

75. Леа Панофскі

Бланш де Пайва з будівничими палацу в Сверклянці

76. Бланш де Пайва

77. Гектор Лефуель

78. Еммануель Фрем’є

79. Шарль Россіньє

Принц Гвідо Генкель фон Доннерсмарк

80. Принц Гвідо Генкель фон Доннерсмарк

81. Принцеса Катаріна

82. Генкель фон Доннерсмарк Імператор Вільгельм II

156 піхотний полк

83. Полковник Генріх Крамер

84. Солдат

Відділ охорони кордону (Греншутз) і Верхньосілезької самооборони (Селбшутз)

85. Члени Греншутз

86. Члени Селбшутз

Міжсоюзницька Правляча та Плебісцитна Комісія у Верхній Сілезії в автомобілі

87. Майор Франк Кассельс

88. Є. Дук

89. Лейтенант де Балінкур

90. Хенрі Ле Ронд

Період Сілезьких Повстань і Плебісциту

91. Ян Зеєр

92. Ян Бондковський

93. Роман Козьлік

94. Сілезькі Повстанці

Шотландський полк (Чорна варта)

95. Учасники оркестру

27-й піхотний полк

96. Генерал Станіслав Шептицький

97. Солдати 27-го Піхотного Полку

Товариство Сілезьких Повстанців

98. Ветерани Сілезьких Повстань

Поліція Сілезького Воєводства

99. Юзеф Цебула

100. Офіцери

11-й Піхотний Полк

101. Полковник Генрик Горгонь

102. Солдати

3-й Сілезький Уланський Полк

103. Полковник Чеслав Хмілевський

104. Улани 3-го Полку Сілезьких Уланів

 • Inne
 • Dorośli, Dzieci, Młodzież, Seniorzy
 • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt