15
Sobota
Czerwiec
godz. 10:00

III Przegląd Chórów Tarnogórskiego Centrum Kultury

Zapraszamy wszystkich na trzecią edycję Przeglądu Chórów Tarnogórskiego Centrum Kultury. Jest to niezwykła okazja aby zobaczyć wszystkie chóry działające przy naszej instytucji na jednej scenie i nie tylko! Śladem lat poprzednich zaprosiliśmy na naszą scenę również chóry spoza Tarnowskich Gór. Każdy zespół zaprezentuje po 3 utwory wg własnego repertuaru od muzyki popularnej do ludowej. Wszystkie kompozycje zostaną wykonane na żywo w wyjątkowych chóralnych aranżacjach.

Na scenie Tarnogórskiego Centrum Kultury wystąpią chóry, takie jak:

Canzona

Chór Canzona

Chór „Canzona” powstał 22 listopada przy parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowicach z inicjatywy ks. Proboszcza Eugeniusza Bienka i organisty Bolesława Grysko, który był dyrygentem chóru do końca 2008r.
Pierwszy publiczny występ chóru odbył się podczas Mszy Świętej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w 1995r., gdzie chórzyści zaśpiewali kilka kolęd. Został bardzo ciepło przyjęty, co zmobilizowało członków do dalszej pracy.
W pierwszych latach chór działał jako parafialny. Śpiewał na Mszach Św. Oraz przygotowywał oprawę chóralną ważniejszych uroczystości kościelnych.
W grudniu 1999r. chór „Canzona” został członkiem Okręgu Tarnogórskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i działa pod patronatem Tarnogórskiego Centrum Kultury, a swoją siedzibę ma w Spółdzielczym Domu Kultury „Jubilat” na Osiedlu „Przyjaźń”.
Chór w swoim repertuarze posiada wiele utworów sakralnych, świeckich i ludowych oraz kilkadziesiąt kolęd i pastorałek, którymi uświetnia Msze Święte okolicznościowe, ślubne, jubileuszowe oraz festyny. W repertuarze można znaleźć utwory takich kompozytorów jak: M. Gomółka, M. Zieliński, S. Moniuszko, J. Świder, M. Górecki, W. A. Mozart, G. Verdi, czy K.M. von Weber.
Od marca 2009r. chórem dyryguje Adam Szeliga.
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w dzielności chóru
Chór bierze udział w różnego rodzaju przeglądach integracyjnych, koncertach i festiwalach. „Canzona” między innymi bywa uczestnikiem Okręgowego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej i może się pochwalić takimi osiągnięciami, jak zajęcie II miejsca w 2004 i 2006 roku oraz wyróżnieniami w 2003, 2005 i 2007 roku.
Inne wydarzenia:

 • 1996r. – oprawa uroczystości konsekracji kościoła w Opatowicach przez biskupa gliwickiego Jana Wieczorka,
 • 1997r. – wyjazd do Trzebnicy i oprawa uroczystych nieszporów w sanktuarium św. Jadwigi w ramach pielgrzymki diecezjalnej,
 • 1999r.- uczestnictwo wraz z innymi chórami w uroczystościach związanych z przyjazdem Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisko w Gliwicach,
 • 2002r. – udział w XI Tyskich Wieczorach Kolędowych
 • 2003 i 2005r. – udział w eliminacjach do Festiwalu Pieśni Maryjnych „Magnificat” w Chudowie i Orzeszu,
 • od 2006r. chór jest organizatorem corocznych Koncertów Pieśni Maryjnych w kościele w Opatowicach i okolicznych parafiach, na któr zaprasza chóry zrzeszone w Okręgu Tarnogórskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
 • 2006r. – udział w XIV Festiwalu „Trojok Śląski” w Ostrawie,
 • 2007 i 2008r. – udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tarnogórskim Centrum Kultury,
 • 2009r. udział z innymi chórami tarnogórskimi w koncercie z okazji Jubileuszu 100-lecia Związku Spiewaczego na Górnym Śląsku w Katowicach – Zadolu,
 • 2009 i 2010r. – udział w występie połączonych chórów na „Gwarkach Tarnogórskich”,
 • 2010r. – udział w imprezie „Cały Śląsk gra i śpiewa”,
 • 2010r. – udział w II Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych.

Lata ćwiczeń zaowocowały sukcesem jakim było I miejsce w reaktywowanym w 2012 roku Festiwalu Pieśni Chóralnej „O kaganek Gwarków”, który odbył się w Tarnogórskim Centrum Kultury, a także zajęciem I miejsca w kategorii chórów mieszanych na Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich we wrześniu 2015r.

Dafne

Chór Dafne

Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne” jest amatorskim zespołem artystycznym. Powstał 9 lipca 2011 roku i działa przy Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach. Jego członkami są młodzi adepci sztuki wokalnej od 15 do 35 lat. Od 1 maja 2015 roku zespół należy do ŚZChiO. Swoim śpiewem „Dafne” uświetnia wiele imprez organizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego, należą do nich Gwarki, pikniki śpiewacze, festyny, koncerty kolęd, itp. W listopadzie 2016 roku zespół uczestniczył w Chorzowskiej Jesieni Chóralnej. W swoim repertuarze posiada piosenki z repertuaru m.in. Whitney Houston, Czesława Niemena, Anny Jantar, pieśni ludowe, piosenki musicalowe i filmowe. „Dafne” rzadko bierze udział w konkursach, ponieważ prowadzi przede wszystkim działalność koncertową, opracowując rocznie ok. 40 nowych piosenek. Chór jest inicjatorem dwóch koncertów: „Walentynkowego” oraz „Jesiennej Estrady Wokalnej”. Każde przedsięwzięcie posiada inną tematykę. Wszystkie wykonywane przez zespół pieśni i piosenki są opracowaniami dyrygenta chóru. W październiku 2016 roku zespół obchodził Jubileusz 5-lecia swojej działalności.

Prezesem chóru jest Barbara Bzdziuch.

Założycielem i dyrygentem – Oliwia Bentkowska.

Harmonia

Chór Harmonia

Początki śpiewu chóralnego w Lasowicach sięgają 1926, kiedy to rozpoczął działalność chór męski. Trzy lata później powołano do życia chór mieszany, któremu nadano imię „Harmonia”  Chór ten istniał do 1968 roku po czym zawiesił działalność. Po 30 latach przerwy 5 listopada 1997 roku z inicjatywy obecnego dyrygenta pana Romana Kota  powołano do życia chór, który  zachował nazwę „Harmonia”  
W 2016 roku obchodziliśmy swoje  90 – lecie powstania .

Nasz chór działa w strukturach Tarnogórskiego Centrum Kultury i w znacznym stopniu jest dofinansowany z budżetu tej instytucji.

Od 1998 roku chór należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a od stycznia 2010 roku do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W 2006 roku braliśmy udział w Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej  w Tarnowskich Górach: uzyskując wyróżnienie, zaś młodzieżowy chór „Harmonia” zdobył nagrodę Starosty Tarnogórskiego. W 2012 roku zakwalifikowaliśmy się do finału Festiwalu Polskiej Pieśni Maryjnej Magnificat. Corocznie dajemy ok. 15 koncertów.
Wspólne muzykowanie sprawia nam wiele radości.

Obecnie chór liczy 19 członków zaś  funkcję dyrygenta od 25 lat pełni Pan Roman Kot.

Kolejarz

Chór Kolejarz

Chór ,,Kolejarz” istnieje od 1986 roku. Jego założycielem i długoletnim prezesem był Bronisław Kanclerz, a pierwszym dyrygentem Henryka Bogusz. W latach 1988 – 1999 zespół prowadziła Irena Jasiurkowska. Potem kolejno co dwa lata Jacek Pieczyk i Jacek Grysko. Od 2004 dyrygentem zespołu jest Izabela Lysik-Różańska. Chór od początku bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu, uczestniczy w konkursach i festiwalach nie tylko w regionie, ale także w województwie i kraju. Śpiewa na różnych uroczystościach, uroczystościach rodzinnych mieszkańców Tarnowskich Gór, w tym także chórzystów. Od 1 stycznia 1998 roku Chór mieszany „Kolejarz” został włączony w struktury Tarnogórskiego Centrum Kultury w którym działa do dnia dzisiejszego.

Słowiczek

Chór Słowiczek

Chór Słowiczek to najstarszy do dziś działający chór w Tarnowskich Górach  (założony 19 maja 1912 r.). Od 1912 roku chór Słowiczek prowadzi nieprzerwanie, poza okresami wojen światowych, działalność kulturalną. W tym roku powstało w Reptach Starych Towarzystwo Śpiewacze pod nazwą Słowiczek. Działalność Towarzystwa nie ograniczała się do śpiewu, co wynika ze specyfiki zespołu, ale obejmowała także działalność teatralną oraz organizującą życie kulturalno-towarzyskie w okolicy. Chórzyści wystawiali przedstawienia teatralne, m.in.: Zemstę, Ich czworo, Śluby panieńskie, Narzeczone, Pod Leśnym krzyżem, Bzy, Majster i czeladnik. Organizowano wieczornice, zabawy taneczne oraz wycieczki. Towarzystwo spełniało zatem rolę instytucji kultury, proponując różnorodne formy kulturalnego spędzania czasu.

Chór Słowiczek brał i bierze nadal udział w licznych konkursach, festiwalach i przeglądach muzycznych. Zajmował czołowe miejsca w wielu z nich:

 • I miejsce w I Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w 2002 r.
 • II miejsce w II Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Radzionkowie -2003r.
 • Wyróżnienie w III Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Tarnowskich Górach – 2004 r.
 • III miejsce w IV Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Tarnowskich Górach – 2005 r.
 • I miejsce w VI Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w 2007 r.
 • II miejsce w VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach – Lgota Górna w 2010 r.
 • Udział w eliminacjach Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” w 2011r.
 • Udział w XXI Tyskich Wieczorach Kolędowych w 2012r.

W Republice Czeskiej znalazł partnera – chór Dźwięk z Karwiny, z którym od wielu lat utrzymuje ścisły kontakt, uczestnicząc we wzajemnych koncertach i spotkaniach z różnych okazji, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych. Występuje z koncertami w kraju i za granicą. m.in. koncertował w kościele św. Józefa na Kahlenbergu  w Wiedniu, kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowym Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” w Republice Czeskiej i Festiwalach „Maj nad Olzą” w Karwinie Raju  – Republika Czeska. Od 1996 r. stale współpracuje z chórem „Dźwięk” z Karwiny Raju w Republice Czeskiej.

Stałym powodzeniem cieszą się koncerty kolęd, koncerty pieśni Maryjnych,  występy na piknikach śpiewaczych, Gwarkach Tarnogórskich, dożynkach, koncerty jubileuszowe. Rok 2012 jest dla „Słowiczka” rokiem obchodów Jubileuszu 100 – lecia powstania chóru. Z tej okazji chór wydał:

Pierwszą płytę CD „Canticorum Jubilo” (z utworami świeckimi , sakralnymi i kolędami )

Monografię chóru  „Chór Słowiczek. Repty Śląskie 1912-2012”.

W ramach jubileuszu odbył się w Tarnogórskim Centrum Kultury 20. X. 2012r . Wyjątkowy koncert „Było – nie minęło…”.  gdzie została zaprezentowana bogata historia 100 – lecia działalności chóru w pieśniach. W repertuarze koncertu znalazły się utwory z okresu międzywojennego , pieśni powstańcze a nawet socjalistyczne oraz współczesne kompozycje. Podczas koncertu można było zobaczyć archiwalne materiały filmowe i zdjęciowe. „Słowiczkowi” towarzyszył zespół tańca nowoczesnego TESS oraz uczniowie Tarnogórskiej Szkoły Suzuki.

Prezesi   chóru „Słowiczek”  1912 – 2012

 • 1912-1922 – Jan Walisko
 • 1923-1924 – Karol Sobota
 • 1928-1934 – Alojzy Liszka
 • 1935-1945 – Alojzy Krzykowski
 • 1946-1991 – Bolesław Walisko
 • 1992-2012 – Jan Artur Duda

Dyrygenci:

 • 1912-1918 – Alojzy Sauer
 • 1919-1922 – Franciszek Hojka, Ignacy Duda
 • 1923-1924 – Karol Sobota
 • 1928-1930 – Teodor Panchyrz
 • 1931-1935 – Alojzy Liszka
 • 1936-1956 – Ryszard Tyman
 • 1957-Józef Szefer
 • 1958-Jerzy Tyman
 • 1959-Karol Brewko
 • 1960-1965 – Ryszard Tyman
 • 1966-1976 – Jan Walisko
 • 1977-1980 – Józef Walisko
 • 1981-1987 – Adolf Hojka
 • 1988-2000 – Józef Walisko
 • 2001-2018 – Izabela Lysik Różańska
 • 2018 – nadal – Adam Szeliga

Odznaczenia chóru „Słowiczek”

 • Odznaka Honorowa stopnia III Złota PZChiO – 1978r.
 • Medal ZG PZChiO Za Zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego – 1988r.
 • Odznaka Honorowa stopnia V Złota z Wieńcem Laurowym – 2002r.
 • Certyfikat Członka Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego – 2002r.
 • Medal 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych – 2010r.
 • Odznaka Honorowa Złota z Brylantem w 2012r.
 • Międzynarodowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
 • Nagroda Burmistrza Tarnowskich Gór w dziedzinie kultury w 2013r.

Dyrygent – Adam Szeliga

Prezes – Franciszek Moty

Gościnnie Ożarowianki

Chór Ożarowianki

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” założony został w sierpniu 1979 roku. Ziściło się wówczas marzenie ożarowickich gospodyń, a zwłaszcza ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowicach Stanisławy Janota i Henryki Urbańczyk, aby wzorem innych wsi w Ożarowicach działał śpiewający zespół. W sierpniu ówczesna dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach pani Irena Róg zwołała na spotkanie przedstawicielki Kół Gospodyń z całej Gminy. Pani Róg wyraziła wówczas chęć prowadzenia chóru, który zorganizowany został przy KGW w Ożarowicach. Oprócz Ożarowianek do chóru zapisały się także panie z Celin i Zendka, razem śpiewało 39 pań. Chór po raz pierwszy wystąpił 12 grudnia 1979 roku na Dniu Seniora w Urzędzie Gminy. Od tego czasu zespół występował na wszystkich uroczystościach gminnych i niektórych powiatowych. Najczęściej były to uroczystości 1 – majowe, dożynki, obchody różnych świąt. Brał także udział w Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Siewierzu i Pszczynie oraz w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Szczyrku otrzymując nagrodę pieniężną.

W latach 1981 – 1984 zespół występował na przeglądach wspólnie z orkiestrą dętą pod przewodnictwem pana Mariana Klimczyka. W 1983 chór przekształcił się w zespół folklorystyczny i przyjął nazwę Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki”. Zespół w swoim repertuarze oprócz piosenek miał również zwyczaje i obrzędy m.in. „Skubanie pierza”. Corocznie brał udział w Międzywojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Żywcu.

Lata 1985 – 1987 to lata, w których zespół nie tylko śpiewał, ale i tańczył. Instruktorem zespołu wówczas był pan Wacław Wolny, a choreografem pani Anna Szymańska. Był to okres wielu osiągnięć i nagród. Zespół występował nie tylko na Przeglądach Folklorystycznych, ale również na Śląskich Dniach Kultury w „Zielonym Oczku” w Katowicach, na Dniach Prasy w Chorzowie. Wielkim wydarzeniem było nagranie audycji z zespołem dla Polskiego Radia.

Następnym instruktorem zespołu w latach 1987 – 1991 była pani Henryka Hyla. W tym okresie tradycyjnie już zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych w Siewierzu, Pszczynie, Olkuszu i Chorzowie. We wrześniu 1990 roku po raz drugi została nagrana audycja dla Polskiego Radia.

W latach 1992 – 1993 instruktorem zespołu była pani Anna Nabrdalik. Jak corocznie zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego okresu był udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Babie Lato” w Bydgoszczy. Lata 1993 – 1995, to okres krótkiej przerwy w działalności zespołu spowodowany brakiem instruktora. Od roku 1996 zespół wznowił działalność, a instruktorem został pan Marian Block. W tym okresie współpracę z zespołem podjęła kapela prowadzona również przez pana Blocka. Za namową instruktora zespół wstąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego. Brał także udział w Przeglądach Folklorystycznych, koncertował na dożynkach miejskich w Bobrownikach i Reptach Śląskich, na jubileuszu 25- lecia Gminy Psary, oraz dla kuracjuszy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich.

Od września 2000 roku do czerwca 2002 roku instruktorami zespołu byli jeszcze pan Józef Frączek, pan Marcin Chudy, pani Jolanta Dąbrowska. Zespół w tym okresie brał udział w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach, występował na Festiwalu Seniorów „Kasztan” w Tarnowskich Górach, na Dniach Seniora w Świerklańcu, na Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, na festynie z okazji 10 – lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego na lotnisku w Pyrzowicach, na Festynie Letnim w Tarnowskich Górach oraz brał udział w Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie.

W październiku 2002 roku instruktorem zespołu został pan Klaudiusz Sokołowski, który do repertuaru zespołu wprowadził kolędy i pastorałki, dzięki czemu zespół corocznie bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz Kolędowym wieczorze przy świecach organizowanym przez BiOK w Tąpkowicach. Oprócz tego zespół wystąpił w I Koziegłowskich Spotkaniach Folklorystycznych, Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie, w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach.

Od 2004 roku do chwili obecnej zespół pracuje pod kierunkiem pana Dariusza Malickiego.

23 października 2004 roku zespół uroczyście obchodził 25- lecie swej działalności. Na uroczystość jubileuszową zostali zaproszeni wszyscy instruktorzy, którzy kiedyś współpracowali z zespołem, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz gmin sąsiednich, delegacje OSP, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Tąpkowic, dyrektor BiOK i władze gminy. W ciągu 25 letniej działalności zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień, stanowiących formę gratyfikacji za zaangażowanie w działalność śpiewaczą. Obecnie w skład zespołu wchodzi 26 pań i 2 dziewczyny w wieku 10 i 14 lat. Członkinie zespołu spotykają się regularnie co środę na dwugodzinnych próbach. Ich wysiłki są doceniane. W 2006 r. zajęły I miejsce w VI Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach oraz wyróżnienie na VII Festiwalu Piosenki Seniorów w Tarnowskich Górach „Jesień zaczyna się mimozami”. W 2007 r. – wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” oraz III miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Rok 2008 był także łaskawy dla zespołu, który na V Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie przyniósł zespołowi II miejsce.

8 sierpnia 2009r. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” zdobył III miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Żarkach.

Gościnnie Lutnia z Koszęcina

Chór Lutnia z Koszęcina

Śpiew chóralny odgrywał dużą rolę w krzewieniu kultury polskiej na Śląsku. Historia koszęcińskiej”Lutni” sięga początku XX wieku, kiedy tworzyły się tu różnego rodzaju stowarzyszenia, a wśród nich amatorskie zespoły śpiewacze. W 1919 roku grupa miejscowych działaczy założyła w Koszęcinie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe im. św. Jacka. a w nim sekcję śpiewu, która po trzech latach otrzymała nazwę Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”. Jego założycielami byli m.in. Stefania i Kazimierz Burzyńscy, Paweł Krus i Jan Odoj. 12 stycznia 1931 roku Towarzystwo zastało przyjęte do Tarnogórskiego Okręgu Śląskich Kół Śpiewaczych. Działało zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskiech, miało własną pieczątkę. Liczyło wówczas 55 członków. Wykazywało dużą aktywność i znaczącą rolę w życiu kulturalnym Koszęcina. Po przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej wznowiło swoją działalność i 4 lipca 1948 roku obchodziło 25-lecie swego istnienia. W latach pięćdziesiątych nastąpiłacisza ze względu na złowrogie poczynania niektórych organizacji politycznych, którym niepodobała się współpraca chóru z Kościołem. Byli członkowie „Lutni” spotkali się dopiero w kwietniu 1983 roku, by po 30 latach milczenia reaktywować jej działalność. CHór znowu uczestniczy w różnych uroczystościach religijnych i lokalnych.W 1988 roku przechodzi pod kuratelę miejscowego Domu Kultury. W 1989 roku przystępuje do Związku Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr w Lublińcu, a w 2000 roku staje się członkiem Okręgu Tarnogórskiego. Próby odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu z przerwą wakacyjną. Chór dużo koncertuje i intensywnie włącza się w nurt życia śpiewaczego w Okręgu Tarnogórskim i Częstochowskim notując wiele sukcesów.

Najważniejsze osiągniecia

 •     II miejsce w Festiwalu Pieśni Patrotycznych – Myszków 1997
 •     II miejsce w Woj. Festiwalu Pieśni Chóralnych – Częstochowa 1997
 •     I miejsce w Festiwalu Pieśni Patrotycznych – Myszków 1999
 •     II miejsce w Konkursie Pieśni Eichendorfa – Racibórz 2001
 •     Dyplom uznania Okręgu PZCHiO Tarnowskie Góry za rok 2001
 •     III miejsce w X Ogólnopolskicm Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2002” – Bydgoszcz 2002
 •     III miejsce w Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni CHóralnej – Radzionków 2002
 •     IV miejsce w VI Festiwalu Pieśni Maryjnych „Magnifikat” – Piekary ŚL.2003
 •     III miejsce w festiwalu Pieśni Chóralnej – Radzionków 2003
 •     III miejsce w „Tyskich Wieczorach Kolędowych” – Tychy 2004
 •     wyróżnienie na VI Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej – Tarn. Góry 2007
 •     II miejsce w IV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Gorna 2008
 •     wyróżnienie na V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Górna 2009

Dyrygent – mgr STEFANIA BIELA absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu, Kierownik Muzyczny w Zespole Pieśni i Tańca „HALKA” w Lublińcu, Dyrygentka chóru „Canzona” w Kochanowicach.

Kolejni Dyrygenci Chóru

 •     1919-1939 Małecki, Duda Jerzy Hejda, Fryderyk Gąska, Karol Sobota, Karol Muszalski, Nowak, Bernard Gałuszka.
 •     1945-1947 Czesław Pietruszka, Sylwester Karmański
 •     1947-1953 i 1984- 1988 Józef Irek
 •     1988-1997 Józef Mitas
 •     1997-1999 Maria Bambynek Skawińska
 •     1999-2001 Beata Horzela
 •     2001-2005 Piotr Planetorz
 •     2005- nadal Stefania Biela

Chór mieszany „Hejnał”

Chór mieszany „Hejnał”

Pierwszy chór Hejnał działał w Strzebiniu w latach 1933-1938 prowadzony był przez utalentowanego młodego nauczyciela śpiewu Jerzego Śmieję. W ówczesnym chórze śpiewały przeważnie całe rodziny: Kőnig Agnieszka po mężu Rogocz, Kőnig Karol zmienił nazwisko na Królewski, Kőnig Jan, Kőnig Marta p.m. Maniura, Kopeć Jadwiga p.m. Kőnig, Kopeć Maria p.m. Wałkownik, Kopeć Karol, Ochman Helena p.m. Siegmund, Ochman Klara p.m. Filipczyk, Ochman Józef, Ochman Wilhelm, Pokojski Franciszek, Pokojski Zygmunt, Pokojski Jan, Krus Józefa, p.m. Koczyba, Krus Rozalia p.m. Pielot, Krus Alfons, Krus Stefan, Plaza Klara p.m. Lachman, Plaza Maria p.m. Gatys, Plaza Walpurga p.m. Goniwiecha, Plaza Engelbert, Rogocz Gertruda p.m. Pyrek, Rogocz Hildegarda p.m. Droździk, Rogocz Jerzy, Rogocz Ryszard, Rogocz Rufin, Wałkownik Paweł, Wałkownik Piotr, Smol Łucja p.m. Potempa, Smol Jerzy, Karmańska Eryka, Dubis Anna, Szufla Winfryda p.m. Rogocz, Gatys Irena p.m. Kaczmarek, Maniura Helena, Konopa Adela p.m. Sonek, Kowalczyk Augustyn, Pyrek Ewa. Chór liczył ok. 40 osób i śpiewał na 4, a nawet na 6 głosów.
Na powiatowym zlocie chórów w Lublińcu zajął I miejsce za wykonanie piosenki „Korale” oraz II miejsce na wojewódzkim zlocie chórów w Katowicach za piosenkę „Witaj orle biały ptaku” i„Wiosna”.
Chór śpiewał także w kościele w Koszęcinie (ponieważ część naszej wioski należała wtedy do parafii w Koszęcinie) oraz na różnych uroczystościach w Strzebinie – w straży, w karczmie i na organizowanych na wolnym powietrzu „randewu”.
Chór nie był zgłoszony do Śląskiego Związku Kół Śpiewaczych mimo, że działał prężnie w naszej miejscowości, podobnie jak istniejąca już wtedy Orkiestra Dęta.
W 1996 roku (w październiku) powstał z inicjatywy Pani dyrektor Domu Kultury w Strzebinie Renaty Pyrek Chór Hejnał. Chór przejął nazwę po już wcześniej istniejącym chórze „Hejnał”. Do chóru należały dwie osoby z przedwojennego chóru Hejnał p. Klara Lachman i p. Rozalia Pielot – osoby bardzo zaangażowane w pracę społeczną i ruch śpiewaczy. Od 1996 r. do lutego 2008 r. chórem dyrygowała mgr Iwona Skop (z Kalet), która jednocześnie prowadziła chór „Sonata” w Kaletach. Z tego powodu przez wiele lat mając opracowane te same utwory występowaliśmy jako połączone chóry „Hejnał” i „Sonata”. Zdobywaliśmy też wiele nagród i wyróżnień. To z „Sonatą” występowaliśmy wielokrotnie w Vitkowie w Czechach na „Przeglądach Muzyki Sakralnej”. Łączyło nas wiele prób, występów ale i integracyjne wyjazdy na wczasy do Bibione (Włochy), ogniska, zabawy karnawałowe.
Od lutego 2008 roku chór prowadzony jest przez młodego dyrygenta studenta Akademii Muzycznej w Częstochowie p. Mateusza Meisner z Lubszy. Siedzibą naszego choru jest Dom Kultury w Strzebiniu. Od początku istnienia przez chór przewinęły się 54 osoby. Obecnie chór liczy 24 osoby. Opracowaliśmy ok. 120 utworów. Bierzemy czynny udział w życiu kulturalny naszej miejscowości, parafii oraz w imprezach organizowanych przez ŚZChiO i Okręg Tarnogórski.
Od roku 2000 dyrekcja Domu Kultury organizuje regularnie Przegląd Muzyki Chóralnej w naszym kościele parafialnym pw. Krzyża Św. W Strzebinie. Zaproszone są wtedy 3-4 chóry gościnnie i Hejnał. Po koncercie w Domu Kultury dla nas i naszych gości organizowana jest biesiada. Koncerty odbywają się zawsze w 3 niedzielę listopada, ponieważ w tym czasie przypada Święto Św. Cecylii patronki chórów.
Obecnie do chóru należą 24 osoby:

 • SOPRANY Adamczyk Stefania, Brol Aniela, Hoffman Renata, Horzela Urszula, Kochanek Maria, Kopeć Ewa, Kucz Krystyna, Potempa Łucja, Rygoł-Dudniczek Renata, Sirek Maria.
 • ALTY Helisz Otylia, Kopeć Alicja, Mazur Eugenia, Maniura Jadwiga, Maniura Klara, Mikołajczak Barbara, Plaza Ewa, Szymanek Barbara, Gruszka Krystyna.
 • TENORY Kochanek Józef, Maniura Eugeniusz.
 • BASY Dyla Marek, Hoffman Bolesław, Plaza Krzysztof, Mikołajczak Zygmunt.

Wcześniej przez kilka lat śpiewali Banczerowska Renata, Burek Magdalena, Deptała Maria, Celary Mirosława, Dyla Edyta, Koczyba Halina, Potempa (Dyla) Barbara, Smoła Krystyna, Pielot Rozalia, Pyka Dorota, Sałajczyk Izabela, Potempa Alojzy, Ślęzok Marceli, Hanulok Edward, Rogocz Danuta, Korzeń Czesław, Kucz Stefan, Kopeć Leonard, Świder Paweł, Kőnig Roman, Kopeć Norbert, Żmuda Antoni.

Przez 10 lat Prezesem chóru był Krzysztof Plaza, zastępcą Alojzy Potempa, sekretarz Maria Kochanek, skarbnik Barbara Potempa (Dyla), członek zarządu Ewa Plaza, komisja rewizyjna Renata Rygoł, Józef Kochanek, Maria Deptała.

Od marca 2007 r. prezesem chóru jest Aniela Brol, zastępcą Genowefa Mazur, sekretarz Maria Kochanek, skarbnik Barbara Dyla od kwietnia 2010 r. Maria Sirek, członek zarządu Ewa Plaza, komisja rewizyjna Jadwiga Maniura, Alicja Kopeć, Barbara Szymanek.

Próby chóru odbywają się raz w tygodniu w każdą środę o godz. 18.00 w Domu Kultury.
Mamy własny mały kalendarz występów i imprez stałych w ciągu roku: styczeń – zabawa karnawałowa I próba po Wielkanocy – spotkanie świąteczne przy herbacie III niedziela maja – Koncert Maryjny w kościele w Strzebiniu ostatnia próba przed wakacyjna przerwą – ognisko. III niedziela października – Koncert Maryjny w Strzebiniu III niedziela listopada – Przegląd Chórów Strzebiń ostatnia próba przed Bożym Narodzeniem – spotkanie opłatkowe I niedziela po Bożym Narodzeniu – Strzebiński Koncert Kolędowy wraz z Orkiestrą Dętą.

Oprócz koncertów organizowanych przez Okręg Tarnogórski uświetniamy uroczystości organizowane przez Dom Kultury oraz uroczystości kościelne. Rocznie (wykonujemy) ok. 10-12 koncertów, z tego najwięcej koncertów kolędowych, ponieważ jesteśmy często zapraszani przez sąsiednie parafie.
Ponieważ jesteśmy chórem działającym przy Domu Kultury więc stroje, nuty, przejazdy autokarowe zapewnia nam dyrektor p. Renata Pyrek.
Włączając się w obchody 100-lecia Ruchu Śpiewaczego na Śląsku braliśmy udział w zlocie na Zadolu. 17.05 2010 r. łącząc się w wszystkimi chórami odwiedziliśmy groby naszych zmarłych chórzystów zapalając znicze na grobach.
W tym samym dniu na Jasnej Górze była odprawiona msza św. w intencji wszystkich zmarłych z przedwojennego i obecnego „Hejnału”.
03.05.2010 r. wzięliśmy udział w koncercie „Cały Sląski Gra i Śpiewa” w Tarnowskich Górach.

Do 2017r. chórem dyrygowała pani Izabela Lysik-Różańska

Następnie chór prowadziła pani Sonia Klajner, a od września 2017 roku pan Paweł Szufla

Nowowiejski

Chór Nowowiejski

Chór Nowowiejski powstał 12 października 1924 roku z inicjatywy nauczycieli szkoły powszechnej. Nazwę przyjął na cześć polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Początkowo grupa liczyła 45 osób, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn, była zatem zespołem mieszanym. Pierwszym dyrygentem został jeden z nauczycieli – Albin Grabiec. Już w styczniu 1925 roku chór przyjęto do Polskiego Związku Kół Śpiewaczych w Katowicach. Podstawowym zadaniem zespołu stało się organizowanie zjazdów i zawodów śpiewaczych na terenie Tarnowskich Gór, dzięki czemu ożywiono życie kulturalne w mieście. Oprócz prób całego składu prowadzono dodatkowe zajęcia z głosami męskimi, czego ostatecznym efektem było przekształcenie grupy w chór męski, który w takiej formie działa do dnia dzisiejszego. Po rezygnacji w 1926 roku Albina Grabca z funkcji dyrygenta, stanowisko to przyjęli kolejno Stanisław Musiał, Kazimierz Dhalke oraz Bernard Nimtsz. W tamtym okresie zespół wiele koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą. Aktywną działalność przerwał jednak wybuch II wojny światowej.
Po wojnie grupa wznowiła działalność i pracowała ponownie pod kierunkiem Bernarda Nimtsza. W szeregi Nowowiejskiego wstąpiło wielu młodych pasjonatów śpiewu. Zespół powtarzał znane mu pieśni wykonywane przed wojną, jednak nieustannie pracował nad wzbogaceniem i urozmaiceniem repertuaru. Celem stało się promowanie śpiewu chóralnego, a także poszukiwanie innych form działalności artystycznej, czego skutkiem było utworzenie, podobnie jak w Słowiczku, koła teatralnego. Spektakle prezentowane przez grupę aktorów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Oprócz wystawianych sztuk teatralnych Nowowiejski uczestniczył w akademiach okolicznościowych, zjazdach śpiewaczych, przeglądach i konkursach chóralnych organizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.
W latach 1947-1949 dwukrotnie zmieniano osoby na stanowisku dyrygenta, byli nimi: Jerzy Cedzich oraz Stanisław Grzywa. Krytycznym okresem w działalności zespołu były lata 50. Problemy finansowe, jak również pewne nieporozumienia w zespole stały się powodem ograniczenia prób oraz koncertów. Nawiązując do historii chóru Słowiczek należy nadmienić, że lata te były trudne dla obu zespołów. Ciężka sytuacja stała się powodem propozycji połączenia dwóch zespołów w jeden. Przeciwnikiem tego rozwiązania był dyrygent Słowiczka Ryszard Tyman, dzięki któremu do dnia dzisiejszego obie grupy tworzą dwa indywidualne zespoły.
Po 10 latach sytuacja uległa poprawie. Nowowiejski odbywał regularne próby, wznowił uczestnictwo w zjazdach i zawodach śpiewaczych, organizował także liczne wieczory pieśni oraz koncerty. Przez władze związkowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr został zaliczony do najaktywniejszych chórów, a wszystko to za sprawą nowego dyrygenta, którym został Józef Szefer. W 1984 roku panowie wzięli udział w tarnogórskim Przeglądzie Chórów o Kaganek Gwarków, zdobywając III miejsce. Rok później zespół uczestniczył w imprezach kulturalnych związanych z tarnogórskim świętem Gwarków.
Kronika Nowowiejskiego, na podstawie której przedstawiono skróconą historię tego zespołu cały czas opiera się na koncertach i imprezach cyklicznych, szczegółowo opisując każde z tych wydarzeń. Na uwagę zasługuje jeszcze kilka ważnych faktów. W 1986 roku zespół pożegnał długoletniego dyrygenta Józefa Szefera, który z powodu poważnych problemów zdrowotnych był zmuszony zrezygnować z kierowania zespołem. Jego stanowisko objęła Teresa Hartwig. Pod jej kierunkiem chór podniósł swój poziom artystyczny, brał również udział w licznych zawodach śpiewaczych zdobywając wysokie lokaty. Niestety już po dwóch latach dyrygentka była zmuszona zrezygnować ze stanowiska chórmistrza, a jej miejsce zajął Józef Walisko. W ciągu 10 lat pracy chór pod jego kierunkiem wziął udział w licznych imprezach kulturalnych na terenie powiatu tarnogórskiego. Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć artystycznych cieszącymi się dużą popularnością były Repeckie Pikniki Śpiewacze organizowane od 1994 roku przez Radę Dzielnicy Repty Śląskie oraz Okręg Tarnogórski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, często łączone również z obchodami polsko-niemieckich Dni Kultury.
W 1998 roku kierowania zespołem podjął się Marian Block, który przez długie lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego Okręgu Tarnogórskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Był również wieloletnim dyrygentem Chóru Męskiego Piast z Żyglina. Bardzo często łączył te dwie grupy tworząc duży zespół męski, który został bardzo pozytywnie oceniany przez tarnogórską publiczność. Marian Block był także kompozytorem. Jego największym dziełem była Msza skomponowana na głosy solowe, chór męski i orkiestrę. Nigdy jednak nie doczekał się wykonania swojego dzieła. Zmarł nagle w przeddzień obchodów 80-lecia powstania Okręgu Tarnogórskiego. Kilka dni później zaplanowane zostało prawykonanie Mszy, którego podjął się nowy dyrektor artystyczny Okręgu – Jacek Pieczyk. Na kilka miesięcy przed swoim nagłym odejściem dyrygent Marian Block zainicjował nagranie kilkunastu utworów chóralnych, których dokończenia podjął się nowy dyrygent Nowowiejskego, Adam Szeliga. Nagrane kasety magnetofonowe oraz płyty CD stanowią cenną pamiątkę dla zespołu.
Pod batutą Adama Szeligi zespół stale się rozwija. Swoim śpiewem uświetnia wiele uroczystości kościelnych oraz imprez świeckich. Do najważniejszych przedsięwzięć należą oprawy Mszy Świętych w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach z okazji rocznic Zbrodni Katyńskiej oraz sympozjów tarnogórskich, koncerty kolęd, pieśni Maryjnych, a także udział w Festiwalach Pieśni Chóralnej organizowanych przez Okręg Tarnogórski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, gdzie chór został dwukrotnie nagrodzony zdobywając I miejsce w Radzionkowie w 2004 roku oraz I miejsce w Tarnowskich Górach w 2007 roku.
Ważnym etapem działalności zespołu było w 2009 roku nawiązanie współpracy z Teatrem ZL Za lustrem Ewy Wyskoczyl, działającym w strukturach Tarnogórskiego Centrum Kultury. Chór uczestniczył w spektaklu Małż – rzecz o trzech młodych Polakach, antypiosenki i chór męski, którego scenariusz napisała twórczyni teatru według prozy Marty Dzido. Nowowiejski wraz z aktorami Teatru ZL wystąpił na wielu prestiżowych scenach, m.in. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w Teatrze Korez w Katowicach oraz w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W kolejnych latach zespół ponownie nawiązał współpracę z Teatrem ZL przy spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda do dramatu Witolda Gombrowicza. Do ważnych wydarzeń zespołu zaliczyć można również wspólny koncert Nowowiejskiego z japońskim chórem żeńskim Oruri z Tokio, który odbył się w 2012 roku w ramach tarnogórskich Gwarków.
Nowowiejski jest jednym z dwóch zespołów męskich działających w powiecie i Okręgu Tarnogórskim. Swoją aktywnością muzyczną uświetnia zarówno uroczystości kościelne, jak i świeckie. Uczestnicząc w wielu warsztatach śpiewaczych promuje miasto Tarnowskie Góry w kraju i za granicą. Długoletnia działalność artystyczna przyczyniła się do świętowania Jubileuszu 100-lecia w 2024 roku. Dyrygentem chóru od 2000 roku jest Adam Szeliga, a prezesem od 2001 roku – Krzysztof Paździor.

Wstęp wolny (darmowe wejściówki do pobrania w kasie TCK)
Koordynator: Rafał Tomulka

 • Koncert
 • Sala widowiskowa, TCK w Centrum
 • Dorośli, Dzieci, Młodzież, Seniorzy
 • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt