22
Sobota
Październik
godz. 19:00

TEATR POLSKA/ „Madagaskar”/ ТЕАТР ПОЛЬЩА/ ,,Мадагаскар”

Fundacja Teatr PAPAHEMA
Grupa wiekowa: młodzież i dorośli.

Madagaskar // horror metafizyczny inspirowany losami wybitnych Polaków żydowskiego pochodzenia

Madagaskar – egzotyczna wyspa u wybrzeży Afryki. Niespełniony sen Polaków o kolonialnym imperium. Francja była niegdyś gotowa odstąpić Polsce swoją kolonię, pod warunkiem, że Polska wyśle tam wszystkich Żydów z Europy. Oferta na tyle kusząca, że nawet rozpoczęto przygotowania… Jednak był już rok 1936, marzenia o koloniach szybko się rozwiały i – pomimo chwytliwego hasła: „Żydzi na Madagaskar” – plan nigdy nie doszedł do skutku. Madagaskar to w spektaklu wyimaginowane zaświaty – dla tych, z którymi nie wiemy, co począć. To przestrzeń zsyłki dla dusz o niewiadomym pochodzeniu, zawiłej przeszłości czy podejrzanych rysach. Nie ma dla nich miejsca w piekle, w nicości, w niebie. Zamknięci w tropikalnej poczekalni, zesłani na wyspę, wciąż czekają. Spotkamy tam Stanisława Lema, Helenę Rubinstein, Juliana Tuwima, Helenę Deutsch, Samuela Goldwyna, Ludwika Zamenhofa. I wielu innych… Czuwa nad nimi żydowska pramatka, Ewa z początku, z czasu, gdy jeszcze nie istniała wieża Babel. Nasi rozbitkowie w absurdalny, niekiedy groteskowy sposób walczą o przetrwanie, próbując uciec z wyspy. Ale czy z Madagaskaru można uciec? Czy pozwolisz im uciec? A może to ty ich tam…?

Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Produkcję spektaklu dofinansowano ze środków z budżetu Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2021” oraz ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

OBSADA
Paulina Moś – Helena Deutsch
Helena Radzikowska – Helena Rubinstein
Paweł Rutkowski – Stanisław Lem
Piotr Sierecki – Ludwik Zamenhof
Mateusz Trzmiel – Julian Tuwim
Marek Węglarski – Samuel Goldwyn

(ze specjalnym udziałem Gołdy Tencer w roli Prażmatki i Krystyny Czubówny w roli Krystyny Czubówny)

INNI REALIZATORZY
tekst: Magdalena Drab
multimedia: Maria Porzyc / Tomasz Jóźwin
reżyseria światła: Maciej Iwańczyk

Czas trwania: 90 minut

Театральний фонд ,,ПАПАХЕМА”.
Вікова група: підлітки та дорослі.

Мадагаскар // метафізичний хоррор, навіяний долею видатних Поляків єврейського походження

Мадагаскар – екзотичний острів біля берегів Африки. Нездійснена мрія поляків про колоніальну імперію. Колись Франція була готова поступитися Польщі своєю колонією за умови, що Польща відправить туди всіх Єреїв з Європи. Пропозиція була настільки спокусливою, що навіть почалася підготовка… Але був уже 1936 рік, мрії про колонії швидко розвіялися і – незважаючи на помітне гасло: ,,Євреї на Мадагаскарі” – план так і не здійснився. Мадагаскар – це уявний світ у виставі – для тих, з ким ми не знаємо, що робити. Це простір вигнання для душ невідомого походження, заплутаного минулого чи підозрілих рис. Для них немає місця ні в пеклі, ні в небутті, ні в раю. Замкнені в тропічній кімнаті очікування, відправлені на острів, вони все ще чекають. Там ми зустрінемося зі Станіславом Лемом, Геленою Рубінштейн, Юліаном Тувімом, Геленою Дойч, Семюелем Голдвіном і Людвіком Заменгофом. І багато інших … За ними наглядає єврейська мати, Єва на початку, з часів, коли Вавилонської Вежі ще не існувало. Наші жертви кораблі абсурдними, іноді гротескними способами борються за виживання, намагаючись втекти з острова. Але чи можливо втекти з Мадагаскару? Чи дозволиш їм втекти? А може ти там їх…?

Вистава була знята спільно з Єврейським Театром ім Естера Рахель та Іди Камінської у Варшаві. Постановка вистави співфінансована з бюджету Музею Історії Польщі у Варшаві в рамках програми ,,Патріотизм завтра 2021” та з бюджету міста Білосток.

ОБСАДА
Пауліна Мось – Гелена Дойч
Гелена Радзіковська – Гелена Рубінштейн
Павел Рутковський – Станіслав Лем
Пьотр Серецький – Людвік Заменгоф
Матеуш Тжміель – Юліан Тувім
Марек Венґлярський — Семюел Голдвін

(з особливою участю Ґолди Тенцер у ролі Пражматки та Кристини Чубівни в ролі Кристини Чубівни)

ІНШІ ВИРОБНИКИ
текст: Магдалена Драб
мультимедіа: Марія Пожиц / Томаш Йозвін
Режисер освітлення: Мацей Іванчик

Тривалість: 90 хв

  • Teatr
  • Sala widowiskowa
  • Dorośli, Młodzież, Seniorzy
  • Bilety: 15 PLN
Kup bilet

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt