15
Sobota
Kwiecień
godz. 19:00

Wernisaż Wystawy: Marek Pavellek „Energie” / Вернісаж виставки: Марек Павеллек „Енергії”

„Energie” narodziły się w przełomowym dla Pavellka roku, w którym przeniósł swoje życie z rodzinnych Tarnowskich Gór do Łodzi i w którym świat stanął na głowie z powodu pandemii. Paradoksalnie, nowe otoczenie i izolacja pozwoliły mu się zatrzymać, wyzwoliły refleksję i zaowocowały nowym sposobem przeżywania rzeczywistości. Seria stanowi swoiste połączenie ducha, ciała i twórczości, dzięki któremu Pavellek znalazł własny styl i kierunek rozwoju twórczego. Bazując na przekonaniu, że każdy przedmiot z jakim człowiek wchodzi w kontakt może akumulować jego nastrój, emocje oraz energię jaka go w danym momencie wypełnia, artysta stara się wejść w metafizyczny kontakt z odbiorcą, dla którego dany obraz powstaje. Stąd każdy z nich niesie inną intencję, chociaż wszystkie wibrują jednolicie dobrą energią, bo w takim stanie ducha były tworzone. Nie bez znaczenia w tym zakresie są też własne rytuały artysty (medytacja, Palo Santo, karty).  „Obrazy mocy” i „Ikony nowego świata”, jak prace zostały nazwane przez odbiorców w internecie, to hasła które szczególnie rezonują z intencjami przeświecającymi Pavellkowi w dziele wysyłania całych megawatogodzin energii potrzebnej do napędzania miłości, szacunku i pozytywnych relacji międzyludzkich.

Wystawa potrwa od 15.04.23 do 14.05.23.
Wstęp Wolny

,,Енергії” народилася в рік прориву для Павеллка, коли він переніс своє життя з рідного міста Тарновських Гур до Лодзі і в якому світ перевернувся з ніг на голову через пандемію. Парадоксально, але нове середовище та ізоляція дозволили йому зупинитися, спровокували роздуми та спричинили новий спосіб сприйняття реальності. Серія – це своєрідне поєднання духу, тіла і творчості, завдяки якому Павеллек знайшов власний стиль і напрям творчого розвитку. Виходячи з переконання, що кожен предмет, з яким стикається людина, може акумулювати її настрій, емоції та енергію, яка наповнює її в даний момент, художник намагається встановити метафізичний контакт із глядачем, для якого створюється дана картина. Отже, кожен з них несе різний намір, хоча всі вони однаково вібрують доброю енергією, тому що вони були створені в такому стані духу. Показовими в цьому відношенні є і власні ритуали художника (медитація, Пало Санто, карти). ,,Образи сил” та ,,Ікони нового світу”, як назвали роботи глядачі в Інтернеті, є гаслами, які особливо перегукуються з намірами Павеллка в роботі надсилати цілі мегават-години енергії, необхідної для живлення любові, поваги. і позитивні міжособистісні стосунки.

Виставка триватиме з 15.04.23 по 14.05.23.
Вхід вільний

  • Sztuka
  • Galeria Przytyk
  • Dorośli, Młodzież, Seniorzy
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt