08
Poniedziałek
Sierpień
godz. 8:00

Wystawa: Estetyka i dizajn/ Bunka Festiwal 2022/Вистава: Естетика і дизайн/Фестиваль Бунка 2022

Wystawa plakatów z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Kenya Hara to jeden z najwybitniejszych grafików i wiodących projektantów w Japonii.

Kenya Hara  (japoński zapis imienia i nazwiska: 原 研哉)  urodził się w 1958 roku w Okayamie na wyspie Honshu.  Jest absolwentem Musashino Art University, gdzie od 2003 roku, już jako profesor, wykłada projektowanie wizualne. Jego publikacje – a szczególnie jedna z nich – Designing Design – uważana jest z podstawę dla wszystkich projektantów i dizajnerów.

Autor i kurator znaczących wystaw: RE-DESIGN – Codzienne produkty XXI wieku”,  „HAPTIC – Awakening the Senses” , „TOKYO FIBER – SENSEWARE” w Paryżu, Mediolanie i Tokio, „JAPAN CAR” w Paryżu i w Londynie, „DESIGNING DESIGN Kenya Hara 2011 China Exhibition.

Jest współzałożycielem i dyrektorem kreatywnym popularnej na całym świecie japońskiej marki MUJI, współpracuje z wieloma znanymi firmami, m.in. Issey Miyake, Kenzo, Suntory. Stworzył też wiele wyjątkowych identyfikacji wizualnych – pośród nich na szczególną uwagę zasługuje system oznakowania dla  Muzeum Sztuki Prefektury Nagasaki, Szpitala Umeda i  Domów Towarowych Matsuya Ginza.

Jest prezesem Nippon Design Center Inc. oraz wiceprezesem Japan Graphic Designers Association Inc.

Hara zaprojektował  programy ceremonii otwarcia i zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 roku,  a także nadzorował tworzenie oprawy graficznej wydawnictw związanych z wystawą światową EXPO AICHI 2005. W 1992 roku założył Hara Design Institute, gdzie wraz zespołem realizuje projekty komercyjne i artystyczne.

Projekty Hary cechuje wyjątkowa estetyka i dizajn – w swojej pracy projektanta odnosi się do tradycyjnych   japońskich wartości estetycznych: sensai (czystość), chimitsu (skrupulatność), teinei (wnikliwość, dbałość o szczegóły) i kanketsu (prostota).

Ważnym elementem dla Kenya Hary jest sam proces i warunki projektowania, ważniejszy niż sam finalny produkt.

Jego plakaty reklamowe są często niekonwencjonalne i pozbawione dosłownego odniesienia do reklamowanego produktu: zaciekawiają, zaskakują i przyciągają uwagę.

W Muzeum Manggha znajduje się kolekcja licząca 86 plakatów, w tym wieloformatowe prace Muji i Uyuni.

Вистава плакатів із колекції Музею Японського Мистецтва та Техніки Манггха.

Кеней Хара — один із найвидатніших художників-графіків і провідних дизайнерів Японії.

Кеней Хара (японське ім’я: 原 研 哉) народився в 1958 році в Окаямі на острові Хонсю. Він є випускником Університету Мистецтв Мусасіно, де з 2003 року як професор читає лекції з візуального дизайну. Його публікації – особливо одна з них – Десігнінг Десігн – вважаються основою всіх проектантів і дизайнерів.

Автор і куратор значущих вистав: RE-DESIGN – Повсякденні товари 21 століття, ,,HAPTIC – Awakening the Senses”, ,,TOKYO FIBER – SENSEWARE” у Парижі, Мілані та Токіо, ,,JAPAN CAR” у Парижі та Лондоні, ,,DESIGNING DESIGN” Кеня Хара 2011 Китайська вистава.

Він є співзасновником і креативним директором популярного в усьому світі японського бренду МУДЖІ, співпрацює з багатьма відомими компаніями, в т.ч. Ісея Міяке, Кензо, Санторі. Він також створив багато унікальних візуальних ідентифікацій – серед них особливої ​​уваги заслуговує система вивісок для Музею Мистецтв Префектури Нагасакі, лікарні Умеда та універмагів Матсия Гінза.

Він є президентом Nippon Design Center Inc. і віце-президент Japan Graphic Designers Association Inc.

Хара розробив програми для церемоній відкриття та закриття Зимових Олімпійських Ігор 1998 року в Нагано та керував графічним дизайном видавництв, пов’язаних із всесвітньою виставою EXPO AICHI 2005. У 1992 році він заснував Hara Design Institute, де він і його команда виконує комерційні та мистецькі проекти.

Проекти Хара відрізняються винятковою естетикою та дизайном – у своїй роботі як дизайнер він звертається до традиційних японських естетичних цінностей: сенсай (чистота), чіміцу (ретельність), тейней (проникливість, увага до деталей) і канкецу (простота).

Важливим елементом для Кенея Хара є сам процес проектування та умови, важливіші за сам кінцевий продукт.

Його рекламні плакати часто нетрадиційні і позбавлені буквального посилання на рекламований товар: вони викликають інтерес, дивують і привертають увагу.

У музеї Манггха зберігається колекція з 86 плакатів, включаючи багатоформатні роботи Муджі та Уюні.

  • Sztuka
  • Galeria Przytyk
  • Dorośli, Młodzież, Seniorzy
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt