11
Sobota
Czerwiec
godz. 11:00

Pokaz japońskiej ceremonii herbaty/ Шоу японської чайної церемонії

Nieuchronnie zbliżamy się do zakończenia sezonu artystycznego 2021/2022. Wszystkie zajęcia stałe na czas wakacji będą miały przerwę. Wśród nich od lat znajduje się Bunka, czyli cotygodniowe spotkania z kulturą i językiem japońskim. Jako podsumowanie sezonu przygotowaliśmy dla uczestników zajęć i wszystkich zainteresowanych kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni pokaz ceremonii parzenia herbaty w wykonaniu Stowarzyszenia Senshinkai. Prezentację poprzedzi krótki wstęp japonisty Mirosława Błaszczaka. Po pokazie odbędzie się uroczyste podsumowanie sezonu Bunki z wręczeniem dyplomów uczestnikom zajęć.

Stowarzyszenie Senshinkai powstało dzięki inicjatywie japońskiej nauczycielki herbaty, Etsuko Yamaguchi, która od niemal czterdziestu lat szerzy kulturę swego kraju podczas licznych wizyt w Polsce. Kraków przyciągnął jej szczególną uwagę, a współpraca z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „manggha” zaowocowała utworzeniem w 2001 roku regularnie ćwiczącej grupy. W 2007 roku nasze stowarzyszenie zostało oficjalnie uznane za część Chadō Tankōkai, będącego elementem struktury szkoły Urasenke. Dzięki wsparciu profesor Yamaguchi organizowane są cykliczne warsztaty, a jej polscy uczniowie mają możliwość dalszego kształcenia się na specjalnym kursie dla obcokrajowców w szkole Urasenke w Kyoto. Od 2017 roku uczniami krakowskiej filii szkoły Urasenke opiekuje się pani profesor Michiru Sugimoto.

Nazwa, którą przyjęliśmy – senshin – oznacza „czyste serce”, serce wolne od zmartwień codziennego świata; przepełnione pokojem, który osiągamy dzieląc się czarką herbaty z przyjaciółmi; serce otwarte na ludzi, pokonujące bariery języka, kultury, czasu i odległości. Chanoyu (czyli dosłownie „wrzątek na herbatę”) łączy w sobie wiele elementów japońskiej sztuki – kaligrafię, układanie kwiatów, ceramikę, architekturę czy poezję. Uczy cierpliwości, wytrwałości i umiejętności współpracy; dobrych manier i etykiety przy podejmowaniu gości. Ta wciąż żywa i rozwijająca się kultura – czy też droga, droga herbaty – chadō, której ideały staramy się wprowadzać także do powszedniego życia, zmienia sposób postrzegania przez nas świata i pozwala na chwilę odetchnąć od trudów codzienności.

Wstęp wolny (wejściówki dostępne w kasie biletowej TCK)

Ми неминуче наближаємося до завершення мистецького сезону 2021/2022. Усі постійні заняття під час літніх канікул будуть мати перерву. Серед них вже багато років є Бунка, тобто щотижневі зустрічі з японською культурою та мовою. Як підсумок сезону ми підготували для учасників та всіх, хто цікавиться культурою Країни Сонця, демонстрацію чайної церемонії, яку проводить Асоціація Сеншинкай. Презентації передaватиме короткий вступ японського художника Мірослава Блащака. Після показу відбудеться урочисте підведення підсумків сезону «Бункер» з врученням дипломів учасникам занять.

Асоціація Сеншинкай створена завдяки ініціативі японської вчительки чаю Ецуко Ямагучі, яка вже майже сорок років поширює культуру своєї країни під час численних візитів до Польщі. Краків привернув її особливу увагу, а співпраця з Музеєм японського мистецтва і техніки «мангха» привела до створення у 2001 році групи, яка регулярно проводить тренування. У 2007 році наша асоціація була офіційно визнана частиною Chadō Tankōkai, яка входить до структури школи Urasenke. Завдяки підтримці професорки Ямагучі організовуються регулярні майстер-класи, а її польські учні мають можливість продовжити навчання на спеціальному курсі для іноземців у школі Урасенке в Кіото. З 2017 року учнями Краківського відділення школи Урасенке опікується професор Мічіру Сугімото.

Назва, яку ми прийняли –senshin – означає «чисте серце», серце, вільне від турбот повсякденного світу; переповнені спокоєм, якого ми досягаємо, випиваючи чашку чаю з друзями; серце, відкрите для людей, долаючи бар’єри мови, культури, часу та відстані. Chanoyu (буквально «гаряча вода для чаю») поєднує багато елементів японського мистецтва – каліграфію, аранжування квітів, кераміку, архітектуру та поезію. Вчить терпіння, наполегливості та навичок співпраці; хороші манери та етикет при прийомі гостей. Ця все ще жива і розвиваюча культура – або спосіб, спосіб чаювання – чадо, ідеали якого ми також намагаємося впровадити у повсякденне життя, змінює наше сприйняття світу і дозволяє нам відпочити від труднощів повсякденного життя.

Вхід безкоштовний (квитки можна придбати в касах ТЦК).

  • Sala widowiskowa
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt