05
Czwartek
Październik
godz. 18:00

TEATR POLSKA / Wolne Ciała

GIANDOMECINO: Świat budzi w tobie śmiech czy przyprawia Cię o płacz?

PULCINELLA: Przyjrzyj się dobrze mojej masce: nie widzisz, że nigdy się nie śmieję ani nie płaczę – albo raczej tak dalece nie oddzielam jednej rzeczy od drugiej, że nie sposób ich od siebie odróżnić?

G. Agamben, Pulcinella, czyli Rozrywka dla dzieci

WOLNE CIAŁA to transowa podróż rozpoczynająca się od rebelianckich, tricksterskich gestów i teatru pamięci indywidualnych ciał. Taneczny krąg staje się przestrzenią poruszania emocji, celebracji władzy ciał i władzy nad ciałami. Hybrydowa sceniczna forma otwiera się na groteskę, a tragedia i komedia łączę się ze sobą. Oddając się wirowi społecznych tańców, ciała zmieniają się we wspólnotowym, uzdrawiającym doświadczeniu. Przy dźwiękach granej na żywo muzyki perkusyjnej WOLNE CIAŁA grzmią, wibrują i dźwięczą. Zanurzone w intensywności choreografii oddają się przestrzeni, poszerzają granice własnej skóry, zwiększają swoją skalę. WOLNE CIAŁA uaktywniają polityczną siłę cielesnej mobilizacji płynącej z lędźwi i kropel potu. W rytmie transowej perkusji przywołujemy taniec, który nawiedza i transformuje nasze ciała. Nasz indywidualny demoniczny cień spotyka się w kolektywnym zgromadzeniu, by poprzez wspólny ruch karmić to, co w nas samych budzi lęk. Jesteśmy w otwartości doświadczania, w poruszeniu i pożądaniu, w nagłej zmianie wyrazu twarzy, w załamaniu się języka i głosu. Śmiech i płacz upodabniają się do siebie. Ostatecznie wybieramy śmiech, ekstrawagancką, irracjonalną, niepohamowaną siłę, która, jak pisał Nietzsche, igra ze wszystkim, co dotąd święte, z dobrym, nietykalnym, boskim.

Koordynator: Ewa Wyskoczyl

Reżyseria: Marta Ziółek

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Obsada:
Marta Ziółek – kreacja, koncept i choreografia
Dominika Kimaty – kreacja i performans
Karolina Kraczkowska – kreacja i performans
Oskar Malinowski – kreacja i performans
Aleksandra Osowicz – kreacja i performans
Gierogij Puchalski – kreacja i performans
Ana Szopa – kreacja i performans
Rob Wasiewicz – kreacja i performans
Bruno Jasieński – perkusja

Inni realizatorzy:
Lubomir Grzelak – Muzyka
Jacqueline Sobiszewski – Reżyseria światła
Rafał Domink – Wizualizacje, rysunki
Marta Szypulska – Kostiumy
Teresa Fazan – Konsultacje dramaturgiczne
Agata Bargiel, Andrzej Woźniak – Konsultacje
Marta Ziółek, Rob Wasiewicz, Andrzej Woźniak – Tekst
Witek Orski – Zdjęcia
Adam Zduńczyk – Wideo
Stanisław Bulder – Asystent choreografki
Alicja Berejowska – Kierownictwo produkcji

Zdjęcie przedstawia logotypy

ДЖАНДОМЕЧІНО: Світ змушує тебе сміятися чи плакати?

Пульчінелла: Поглянь на мою маску: хіба ти не бачиш, що я ніколи не сміюся і не плачу – точніше, я настільки відокремлюю одне від іншого, що їх неможливо розрізнити?

Г. Агамбен, Пульчінелла, або Розваги для дітей

СВОБОДА ТІЛ – це подорож у трансі, яка починається з бунтарських, трикстерських жестів і театру пам’яті окремих тіл. Танцювальне коло стає простором для рухомих емоцій, святом сили тіл і влади над тілами. Гібридна сценічна форма відкривається гротеску, а трагедія і комедія зливаються воєдино. Занурюючись у вихор соціальних танців, тіла трансформуються у спільному, зцілюючому досвіді. Під звуки живої перкусійної музики СВОБОДА ТІЛ гримлять, вібрують і резонують. Занурені в інтенсивність хореографії, вони віддаються простору, розширюють межі власної шкіри та збільшують свій масштаб.

СВОБОДА ТІЛ активує політичну силу тілесної мобілізації, що витікає з крижів і крапель поту. Під ритм трансової перкусії ми запрошуємо до танцю, який переслідує і трансформує наші тіла. Наша індивідуальна демонічна тінь збирається разом у колективному зібранні, щоб підживлювати те, що нас лякає, через колективний рух. Ми перебуваємо у відкритості досвіду, у хвилюванні та бажанні, у раптовій зміні виразу обличчя, у перепадах мови та голосу. Сміх і плач стають схожими один на одного. Зрештою, ми обираємо сміх, екстравагантну, ірраціональну, нестримну силу, яка, як писав Ніцше, грає з усім досі священним, з добрим, недоторканним, божественним.

Режисерка Марта Зьолек

Театр ім. Стефана Жеромського в Кельцах

Режисерка Марта Зьолек

Театр ім. Стефана Жеромського в Кельцах

У ролях:
Марта Зьолек – створення, концепція та хореографія
Домініка Кімати – створення та виконання
Кароліна Крачковська – створення та виконання вистави
Оскар Маліновський – створення та виконання
Александра Осович – створення та виконання
Ґєроґій Пухальський – створення та перформанс
Ана Шопа – створення та перформанс
Роб Васєвіч – створення та перформанс
Бруно Ясенський – перкусія

Інші виконавці:
Любомир Ґжеляк – музика
Жаклін Собішевський – режисура освітлення
Рафал Домінк – візуалізація, малюнки
Марта Шипульська – костюми
Тереза Фазан – драматургічні консультації
Агата Барґєль, Анджей Возняк – консультації
Марта Зьолек, Роб Васєвіч, Анджей Возняк – текст
Вітек Орський – операторська робота
Адам Здунчик – відео
Станіслав Булдер – асистент хореографа
Аліція Берейовська – управління виробництвом

  • Teatr
  • Sala widowiskowa
  • Dorośli, Seniorzy
  • Bilety: 25 PLN
Kup bilet

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt