27
Poniedziałek
Listopad
godz. 9:00

Wykład „Różnorodność biologiczna i jej rola w życiu człowieka i funkcjonowaniu ekosystemu ziemskiego” – prof. Piotr Skubała + film „Nasze miejsce na Ziemi” / Eko Kraina 2023: bioróżnorodność / Лекція + фільм

Mimo kilkuset lat wytężonej pracy wielu naukowców nawet w przybliżeniu nie wiemy, jak duża jest różnorodność gatunkowa na Ziemi. Od czasów Linneusza opisano około 1,9 miliona gatunków. Tymczasem szacowana liczba gatunków, podawana przez różnych autorów waha się od 3 do 100 milionów. Korzyści, jakie niesie różnorodność biologiczna wynikają w prostej linii z roli, jaką poszczególne jej elementy spełniają w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów. To co jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, to zmiana w podejściu do różnorodności biologicznej. Musimy opracować i zacząć  stosować nowe sposoby uzyskiwania dochodu z przyrody, bez jej uśmiercania. To czego nam brakuje to rozsądku, mądrości w korzystaniu z przyrody. W trakcie spotkania poznamy na ile prawdziwe jest nasze wyobrażenie o różnorodności wokół nas, np. w szczypcie gleby, czy pod naszą stopą. Zastanowimy się nad bioróżnorodnością naszego ludzkiego ciała. Poznamy skalę utraty bioróżnorodności w dzisiejszym świecie, jakie są jej przyczyny i zaplanowane działanie jej dotyczące w ramach konwencji o różnorodności biologicznej i Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska).

Prof. dr hab. Piotr Skubała – Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny, członek sieci eksperckiej Team Europe Direct (Komisja Europejska), członek Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland. Przedstawiając się podkreśla, że jest Ziemianinem, reprezentantem ssaków łożyskowych, jednym z milionów gatunków zamieszkujących wspaniałą Ziemię, szczyci się tytułem największego humanisty wśród przyrodoznawców, przyznanym przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ.

Opis filmu „Nasze miejsce na Ziemi”:

Znakomity reżyser John Chester wraz z żoną Molly muszą opuścić swoje małe mieszkanko w Los Angeles. Wszystko za sprawą ukochanego psa Todda, którego szczekanie drażni sąsiadów. Chesterowie traktują swoje wygnanie jako pretekst do realizacji marzenia o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie z prawami natury. 80 hektarów ziemi w upalnej Kalifornii staje się odtąd ich nowym domem. Z pomocą przyjaciół i zapaleńców z całego świata, John i Molly realizują wyjątkowy projekt: 10 tysięcy drzew, ponad 200 rodzajów upraw i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w zgodzie ze sobą i swoją naturą, a wszystko to bez udziału szkodliwej chemii i bezdusznej technologii. Z każdym kolejnym dniem Chesterowie uczą się czegoś nowego o świecie i sobie samych. Przeżywają małe porażki i wielkie zwycięstwa, a otaczający ich ludzie i zwierzęta stają się źródłem inspiracji, radości, a czasem niezłych kłopotów. Ich idealistyczna wizja niezwykłej utopii powoli zaczyna nabierać realnych kształtów mimo niekończących się przeciwności losu. A widoki takie jak przyjaźń między świnią Emmą i kogutem Greasym, psia troska o owcze stado czy gęsi pomagające ratować uprawy przed inwazją ślimaków uświadamiają jak wielka moc i piękno kryje się w otaczającej nas naturze, której przecież jesteśmy częścią.

Wiek: 15-18 lat.

Wykład o godz. 9:00, film o godz. 10:00, zapisy dla uczniów szkół średnich pod numerem telefonu: 32 285 27 34 (w. 15 i 21).

Koordynator: Barbara Kompała.

Незважаючи на кілька сотень років наполегливої праці багатьох вчених, ми навіть приблизно не знаємо, скільки видів існує на Землі. З часів Ліннея було описано близько 1,9 мільйона видів. Тим часом, приблизна кількість видів, про яку повідомляють різні автори, коливається від 3 до 100 мільйонів. Переваги біорізноманіття прямо випливають з тієї ролі, яку його окремі компоненти відіграють у належному функціонуванні екосистем. Сьогодні для нас надзвичайно важливо змінити підхід до біорізноманіття. Нам потрібно розробити і почати використовувати нові способи отримання доходу від природи, не вбиваючи її. Чого нам не вистачає, так це мудрості, мудрості у природокористуванні. Під час зустрічі ми дізнаємося, наскільки правдивим є наше уявлення про різноманіття навколо нас, наприклад, у клаптику ґрунту чи під нашими ногами. Поміркуємо про біорізноманіття нашого людського організму. Дізнаємося про масштаби втрати біорізноманіття в сучасному світі, причини цього та заплановані дії для вирішення цієї проблеми в рамках Конвенції про біологічне різноманіття та Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року.

Проводить: Професор, доктор Пьотр Скубала (Сілезький Університет, Факультет Наук про Життя Інститут Біології, Біотехнології та Охорони Навколишнього Середовища).

Професор, доктор Пьотр Скубала – Факультет Природничих Наук Сілезького університету в Катовіце, еколог, фахівець з екологічної етики, екологічний педагог, природоохоронний активіст, кліматичний активіст, член експертної мережі Team Europe Direct (Європейська Комісія), член Ради з питань клімату Польської Мережі Глобального Договору Організації Об’єднаних Націй. Представляючись, він підкреслює, що є землянином, представником плацентарних ссавців, одного з мільйонів видів, що населяють велику Землю, і може похвалитися званням найбільшого гуманіста серед природознавців, присвоєним Міждисциплінарним Дослідницьким Центром Гуманістичної Освіти Сілезького Університету.

Опис фільму „Наше місце на землі”:

Чудовий режисер Джон Честер і його дружина Моллі змушені покинути свою маленьку квартиру в Лос-Анджелесі. Усе через їхнього улюбленого пса Тодда, чий гавкіт дратує сусідів. Честери використовують своє вигнання як привід для здійснення мрії про власну ферму, що працює за законами природи. 80 гектарів землі в спекотній Каліфорнії тепер стають їхнім новим домом. За допомогою друзів та ентузіастів з усього світу Джон і Моллі реалізують унікальний проект: 10 000 дерев, понад 200 видів сільськогосподарських культур і десятки видів тварин, що живуть в гармонії один з одним і своєю природою, і все це без шкідливих хімікатів і бездушних технологій. З кожним днем Честери дізнаються щось нове про світ і про себе. Вони переживають маленькі невдачі і великі перемоги, а люди і тварини, що їх оточують, стають джерелом натхнення, радості, а іноді й неабиякого клопоту. Їхнє ідеалістичне бачення надзвичайної утопії поволі починає формуватися, незважаючи на нескінченні негаразди. А такі явища, як дружба між свинею Еммою та півником Грізі, турбота собаки про отару овець чи гуси, що допомагають врятувати врожай від нашестя слимаків, допомагають усвідомити, скільки сили та краси є в природі, що нас оточує, частиною якої ми, зрештою, є.

Вік: 15-18 років.

Лекція о 9:00, фільм о 10:00, реєстрація для учнів середніх шкіл за тел : 32 285 27 34 (вн. 15 і 21).

Координатор: Барбара Компала.

  • Film+ Wykład
  • Sala widowiskowa
  • Młodzież
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt