13
Poniedziałek
Marzec
godz. 10:00

Historia Pewnego Manifestu / Історія Певного Маніфесту

Wydany 22 stycznia 1863 roku w Warszawie przez Komitet Centralny Narodowy słynny „Manifest” nie tylko ogłosił wybuch Powstania Styczniowego, ale przede wszystkim był punktem zwrotnym w burzliwej historii procesu emancypacji społecznej i politycznej w Polsce. Dokument ten stanie się również symbolem wydarzenia zorganizowanego przez Tarnogórskie Centrum Kultury na 160. rocznicę wybuchu Powstania styczniowego. Jednakże „Historia Pewnego Manifestu” to nie tylko rozprawa na temat samego pisma, ale przede wszystkim żywa lekcja historii tego, co nastąpiło po jego publikacji.

Program wydarzenia:

13, 15, 16 marca, godz. 10:00, sala widowiskowa
Wykłady dr. Kamila Kartasińskiego pt. „Powstanie styczniowe, a tożsamość narodowa Polaków” i pokaz filmu „Rok 1863” – dla szkół średnich (zapisy)

Najważniejszym elementem spotkań, oprócz przebiegu Powstania styczniowego, będzie poruszenie kwestii wpływu tego ruchu wyzwoleńczego na dalsze losy Polaków i kształtowanie się ich tożsamości narodowej, fundamentu patriotyzmu. Dostępna będzie również tematyczna wystawa z czasów powstania styczniowego.
Film dokumentalny w reżyserii Przemysława Bednarczyka ukazuje sytuację ziem polskich przed wybuchem Powstania styczniowego, jego przebieg oraz skutki po nieudanym zrywie.

18 marca, godz. 18:00, sala widowiskowa
Wykład dr. Jacka Kurka pt. „Krajobrazy pamięci… Powstanie styczniowe namalowane” – spotkanie otwarte (bezpłatne wejściówki)

Wieczorny wykład w towarzystwie pokazu multimedialnego, otwarty dla wszystkich. Tym razem motywem przewodnim będzie szeroko pojęta sztuka w czasach romantyzmu, motywowana ruchami narodowowyzwoleńczymi. Inspirujący wykład, stawiający otwarte drzwi interpretacji dla uczestników.

19 marca, godz. 14:00, Park Miejski w Tarnowskich Górach
Plenerowa inscenizacja historyczna w wyk. grupy „Żuawi Śmierci” i grupy Teatralno-Historycznej „Pegaz” – wydarzenie otwarte (wstęp wolny)

Otwarty pokaz formacji bojowych w wyk. „Żuawów Śmierci” wraz z inscenizacją walki z zachowaniem poprawności historycznej od strony użytej broni, umundurowania oraz strojów historycznych. Przy realizacji inscenizacji użyta zostanie pirotechnika, ślepa amunicja oraz scenografia. Obecny lektor będzie opowiadał o poszczególnych ruchach oraz uzbrojeniu powstańców.

Zapisy na wykłady dla szkół średnich pod nr. tel. +48 32 285 27 34 wew. 21.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie TCK
.

Zdjęcie przedstawia logotypy

Виданий 22 січня 1863 року у Варшаві Центральним Національним Комітетом знаменитий ,,Маніфест” не лише оголосив про початок Січневого Повстання, але насамперед, став поворотним пунктом у бурхливій історії процесу соціальної та політичної емансипації Польщі. Цей документ також стане символом заходу, організованого Тарногурським Центром Культури до 160-ї річниці вибуху Січневого Повстання. Проте ,,Історія Певного Маніфесту” – це не лише трактат про сам журнал, а передусім живий урок історії того, що сталося після його публікації.

Розклад заходів:

13, 15, 16 березня о 10:00, кінозал
Лекції Др. Каміля Картасінського під назвою ,,Січневе Повстання і національна ідентичність поляків” та перегляд фільму ,,Рік 1863” – для ЗОШ (реєстрація)

Найважливішим елементом зустрічей, окрім перебігу Січневого Повстання, буде підняття питання про вплив цього визвольного руху на долю поляків та формування їхньої національної ідентичності, основи патріотизму. Також діятиме тематична виставка часів Січневого Повстання.
Документальний фільм режисера Пшемислава Беднарчика показує становище польських земель перед вибухом Січневого Повстання, його перебіг і наслідки після невдалого повстання.

18 березня о 18:00, кінозал
Лекція Др. Яцка Курка ,,Краєвиди пам’яті… Січневе Повстання намальоване” – зустріч відкрита (квитки безкоштовні)

Вечірня лекція з мультимедійним шоу, відкрита для всіх. Цього разу лейтмотивом стане широко осмислене мистецтво доби романтизму, мотивоване національно-визвольними рухами. Надихаюча лекція, яка відкриває двері для інтерпретації для учасників.

19 березня о 14:00, Міський Парк в Тарновських Гурах
Історична вистава під відкритим небом у виконанні гурту ,,Жуяві Смерті” та театрально-історичного гурту ,,Пегаз” – відкрита подія (вхід вільний)

Відкритий показ бойових порядків у виконанні ,,Жуаві Смерті” з інсценуванням бою з історичною достовірністю щодо використаної зброї, уніформи та історичних костюмів. У постановці буде використано піротехніку, холості патрони та сценографію. Нинішній лектор розповість про окремі рухи та озброєння повстанців.

Реєстрація на лекції для середніх шкіл за тел. +48 32 285 27 34 дод. 21.
Безкоштовні квитки в касі ТЦК.

  • Edukacja+ Film+ Wykład
  • Park Miejski w Tarnowskich Górach, Sala widowiskowa
  • Dorośli, Dzieci, Młodzież, Seniorzy
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt